PC a tiskové služby

Počítače

V knihovně je k dispozici celkem 35 počítačů. V počítačové studovně je umístěno 18 PC, zbylých 17 PC je rozmístěno v červené studovně, na galerii modré studovny a v modré studovně.

  • Uživatelé z FF UK (studující a zaměstnanci) se do počítače přihlašují kombinací univerzitního loginu (nikoliv uživatelského čísla) a hesla. Pokud si nepamatujete svůj univerzitní login, použijte vyhledávač loginů v Centrální autentizační službě.
  • Externí uživatelé nemají vlastní počítačový účet. Na počítač je vždy přihlašuje knihovník, poté co se prokáží průkazem externího uživatele služeb.

Pokud si nepamatujete své univerzitní heslo (je vždy stejné jako do SIS), obraťte se na službu v PC studovně či recepci knihovny.

Ze všech počítačů umístěných v knihovně lze přistupovat k předplaceným elektronickým informačním zdrojům. Přehled předplacených zdrojů a odkaz k přímému přístupu do nich najdete na Portálu elektronických zdrojů UK. Nepodporuje-li vámi požadovaný zdroj přímý přístup, je potřeba se přihlásit svými univerzitními údaji.

Terminály

V prostoru u výpůjčního pultu, ve volném výběru červené studovny a v počítačové studovně jsou umístěná terminálová PC, ze kterých lze přistupovat do centrálního vyhledávače UKAŽ a spravovat svá hesla v CAS. Tyto počítače nelze využít jinak, než pro tyto účely.

Tiskové služby

V počítačové studovně jsou umístěné 3 samoobslužné multifunkční stroje pro tisk, kopírování a skenování. Pro veškeré tiskové služby je potřeba čipový uživatelský průkaz (ISIC, ITIC atd.) nabitý odpovídající peněžní částkou. Nabíjecí automat se nachází v PC studovně hned za dveřmi. Pro tisk nelze použít kredit nabitý pro stravování v menzách. Veškeré informace o tiskových službách najdete zde. Na adrese myq.ff.cuni.cz můžete po přihlášení (stejně jako do PC) spravovat své tiskové úlohy, odesílat soubory k tisku z vlastních zařízení nebo bezhotovostně dobít tiskový kredit. Základní tiskové úkony jsou srozumitelně vysvětleny v návodech rozmístěných v PC studovně. Nevíte-li si rady, obraťte se na službu u pultu.

Tiskové služby na celé FF UK včetně knihovny, smluvně zajišťuje společnost KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. Knihovna nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu a spolehlivost těchto služeb. Služba v PC studovně poskytuje čtenářům asistenci v základním ovládání tiskáren. V případě výpadku tiskových služeb knihovna pouze předává informaci kontaktní osobě pro záležitosti tisku.

WiFi připojení

  • Celý prostor fakulty je pokrytý zabezpečenou celouniverzitní sítí Eduroam. Informace o připojení k síti Eduroam hledejte zde, nebo se obraťte na službu v PC studovně.
  • Prostor knihovny je částečně pokrytý rovněž nezabezpečenou sítí FFree (není vyžadování heslo).