Historický kabinet

O knihovně

Historický kabinet je jednou z největších oborových knihoven FF UK.
Její počátky sahají do roku 1882, kdy začala být budována jako knihovna historického semináře na tehdejší české části univerzity. V roce 1930 se přestěhovala do budovy FF UK na dnešním náměstí Jana Palacha. Z této doby pochází i mobiliář studovny, který se dochoval dodnes. Na podzim roku 2014 byla dokončena jeho kompletní renovace.

Vedle hlavní úlohy – poskytování knihovnických služeb a příjemného studijního prostředí – je prostor občasně využíván pro konání menších vědeckých setkání či debat. Výjimečně také jako kulisy pro filmovou a televizní tvorbu.

V Historickém kabinetu se knihy nachází pouze ve skladech a tak veškeré požadavky musí uživatelé směřovat na obsluhu výpůjčního pultu. Registrovaní čtenáři mohou požadované tituly rezervovat přímo v centrálním vyhledávači UKAŽ. Neregistrované veřejnosti je umožňováno výhradně prezenční studium knih. Část fondu knihovny se nachází depozitářích, není okamžitě přístupná, a je nutné ji vždy objednat ze čtenářského konta nebo e-mailem.

Mimořádné změny v otevírací době a další novinky můžete sledovat na našem Facebooku.

Užitečné informace
Adresa

nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, (2. patro, č. dv. 203)

Otevírací dobaViz stránku Otevírací doba knihoven
Platba zpozdného v hotovostiANO
Kontakty
Telefon221 619 295
E-mail libhist@ff.cuni.cz
Vedoucí knihovny Mgr. Prokop Týle
Knihovník Bc. Martin Schmied
Odborný konzultant PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
Další informace Knihovna vydává dokumenty na základě on-line rezervace přes centrální vyhledávač UKAŽ.
Jak to v knihovně vypadá?