Výpůjční služby

Registrace čtenářů

K registraci do knihoven UK je nutné vlastnit jeden z průkazů Univerzity Karlovy. Seznam výdejních míst najdete zde. Pro registraci do knihoven Univerzity Karlovy je nutné odsouhlasit a odeslat elektronickou přihlášku, která se nachází na webových stránkách Ústřední knihovny UK. Pro přístup k elektronické přihlášce je třeba přihlásit se svými univerzitními údaji (heslo je stejné jako pro SIS, CAS a jiné univerzitní služby). Pokud si nepamatujete své heslo, je nutné se osobně dostavit do jednoho z výdejních center a nechat si vygenerovat dočasné heslo, které je potřeba do 5 dnů změnit, jinak heslo expiruje. Po úspěšném odeslání elektronické přihlášky se uživatel automaticky stává registrovaným uživatelem všech knihoven Univerzity Karlovy.

Registrace do knihoven Univerzity Karlovy je bezplatná. Vydání průkazu UK ve výdejním centru může být zpoplatněno dle platných podmínek.


Čtenářské konto

Při půjčování knih se dozvíte datum konce výpůjčky od služby a dostanete automatický e-mail s informacemi o výpůjčce. Své výpůjčky můžete kontrolovat i online ve svém čtenářském kontě v centrálním vyhledávači UKAŽ. Přes čtenářské konto si můžete své aktuální výpůjčky prodloužit nebo objednat či rezervovat vybraný dokument. 


Poplatky za pozdní vrácení (pokuty, zpozdné)

  • Absenční výpůjčka: 3 Kč/den.
  • Prezenční výpůjčka 50 Kč/den.
  • Elektronické zařízení 100 Kč /den.

Nestíháte vrátit knihu včas?


Biblioboxy

Pro samoobslužné vracení vypůjčených dokumentů (pouze mimo otevírací dobu knihovny) slouží speciální biblioboxy. Jsou rozmístěny v několika budovách FF UK:

  • nám. Jana Palacha 2 – suterén
  • Celetná 20 – vstupní hala budovy
  • Šporkův palác, Hybernská 3 – přízemí

Do biblioboxu patří pouze knihy z knihoven příslušné budovy. Každá budova má svůj bibliobox.


Další informace

Jednotná matice výpůjček | Příloha Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy (OR č. 19/2022), která stanovuje podmínky výpůjčních služeb v knihovnách Univerzity Karlovy. Najdete zde všechny důležité informace o tom, jak výpůjční služby fungují, mj. kategorie výpůjček a jejich dané výpůjční lhůty, kategorie uživatelů a maximální počty jejich výpůjček a řadu dalších údajů.