Knihovní fondy

Knihovny Filozofické fakulty UK mají ve svých knihovních sbírkách přibližně 1 milion svazků. Každým rokem fakulta do svých knihovních fondů získává nákupem, výměnou či darem průměrně přes 20 tisíc knihovních jednotek.

Pomozte nám rozšířit knihovní fondy o kvalitní publikace

Navrhněte publikaci, časopis, elektronickou knihu nebo databázi, kterou bychom pro Vás měli koupit! Své návrhy sdělte svému knihovníkovi nebo využijte kontaktní formulář pro doporučení k nákupům.


Jste řešitelem grantu? Zajistíme Vám nákup knih i e-zdrojů…

Pokračujte prosím na stránku akvizice. Přejít.


Kam dále: