Doktorandské skříňky

O službě

Doktorandské skříňky v Knihovně Jana Palacha slouží zejména k uschování knih a materiálů pro studium badatelskou činnost nebo k přípravě výuky a jsou určeny přednostně pro studenty doktorského studia na FF UK.

Obecné podmínky

  • Služba je určena výhradně uživatelům knihovny s příslušností k FF UK. Služba je přednostně určená studentům doktorského studia.
  • Skříňky neslouží k uschovávání peněz, elektroniky ani jiných cenností a je zakázáno ve skříňce uchovávat jídlo či nápoje, které podléhají rychlé zkáze.
  • Skříňky se uživateli propůjčují na základě Knihovního a výpůjčního řádu UK jako tzv. Studijní výpůjčka dle přílohy č. 2 řádu (Jednotná matice výpůjček) na dobu 1 semestru (150 dnů) s možností dalšího prodloužení výpůjční lhůty.
  • Skříňka je uživateli přístupná výhradně v otevírací době KJP. V době, kdy je knihovna uzavřena není možné skříňku zpřístupnit ani na individuální požádání uživatele.

Jak si zažádat o zapůjčení skříňky?

Pokud máte o skříňku zájem, půjčíme vám k nahlédnutí úplné znění pravidel služby. Jste-li registrovaným uživatelem knihoven UK s příslušností k FF UK, v případě zájmu o doktorandskou skříňku se prosím obraťte e-mailem na adresu kjp@ff.cuni.cz, anebo osobně na personál recepce či výpůjčního pultu knihovny. Když bude k dispozici volná skříňka a splňujete výše uvedené podmínky, půjčíme vám obratem klíček od skříňky, který vám načteme na vaše čtenářské konto.