Platba pokut

Dle v současnosti platného Knihovního řádu UK je výše pokut (dříve též zpozdné za včas nevrácené knihy) stanovená na 3 Kč / den u tzv. běžných, krátkodobých a studijních výpůjček a 50 Kč / den u výpůjček prezenčních. Pokuta za včas nevrácené elektronické zařízení (notebook, tablet, čtečka e-knih) je 100 Kč / den.

Uživatelé mohou stav svého čtenářského konta kontrolovat kdykoliv po přihlášení svými univerzitními údaji v Centrálním vyhledávači UKAŽ. Má-li uživatel na svém čtenářském kontě neuhrazené pokuty, jeho konto je v knihovním systému až do uhrazení všech pokut zablokované, a uživatel, který má na svém kontě jakékoliv neuhrazené pokuty, si nemůže půjčovat žádné knihy ani jiné dokumenty dokud pokuty neuhradí.

Pro více informací o výpůjčních službách pokračujte sem.


Platby pokut převodem

Uživatelé knihoven FF UK mohou své pokuty (zpozdné za včas nevrácenou knihu) platit bezhotovostně převodem na účet. Odečtení pokuty ze čtenářského konta trvá obvykle 2-3 pracovní dny od zadání platebního příkazu.

Číslo účtu85631011/0100
Variabilní symbol871001
Specifický symbolID osobní číslo (najdete pod fotografií na kartě ISIC)
text příjemce (zpráva)jméno a příjmení

Anebo využijte QR Platbu (nezapomeňte však doplnit údaje):


Platby pokut v knihovnách (v hotovosti/platební kartou)

Pokuty ze všech knihoven FF zaplatit v hotovosti pouze v níže uvedených knihovnách.

Hlavní budova FF (nám. J. Palacha 2)

Budova Celetná 20

Budova Hybernská 3

Nové: Od 1. 1. 2020 je možné v těchto knihovnách zaplatit pokutu do výše 200 Kč z jakékoliv knihovny Univerzity Karlovy. Pokuty vyšší než 200 Kč je i nadále nutné platit v těch knihovnách, kde závazek vznikl, případně využít platbu pokut převodem, viz odkaz níže.


Platby pokut v knihovnách ostatních fakult UK

Odkazy na způsoby platby v jednotlivých fakultách UK najdete v rozcestníku na webu Ústřední knihovny UK. Přejít.