Open Access

Open access (OA, česky otevřený přístup) je publikačním modelem, který se snaží docílit okamžitéhobezplatnéhotrvalého svobodného online přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu.

Charakteristiky open access
  • okamžitý = přístup k výsledkům má být zajištěn nejpozději ve chvíli, kdy je publikovaný (případně i před publikací – např. v preprintovém repozitáři), jde o přístup bez časového embarga
  • bezplatný = přístup k výsledkům má být dostupný zdarma pro koncové uživatele
  • trvalý = přístup má být zajištěn dlouhodobě – výsledky musí být archivovány
  • svobodný = výsledky nemají být dostupné pouze ke čtení, ale měly by být zveřejněny tak, aby mohly být opětovně využité (např. díky publikování pod svobodnou licencí)

Existují dva základní modely open access – zelená a zlatá cesta.

Zelená cesta

Zelená cesta (green open access) je nadstavbou k tradičnímu způsobu publikování prostřednictvím vědeckých časopisů. Autor dál publikuje své články v časopisech s přístupem založeným na předplatném nebo v otevřených časopisech, ale zároveň plné texty ukládá a zpřístupňuje v otevřeném digitálním repozitáři (tzv. je autoarchivuje).

Rozlišujeme tyto základní typy otevřených repozitářů:

  • institucionální = repozitář určité organizace, který zpravidla umožňuje ukládat a zpřístupňovat výsledky pouze členům dané organizacepříklad: Repozitář Univerzity Karlovy (více informací lze nalézt v samostatné sekci)
  • oborový = repozitář zaměřený na určitý obor nebo oblast, zpravidla umožňuje ukládat a zpřístupňovat výsledky buď členům dané oborové komunity nebo příslušné sdružující organizacepříklad: arXiv.org nebo Pubmed Central
  • multioborový = repozitář bez omezení oborem či příslušností k určité organizacipříklad: Zenodo

Pro nalezení vhodného repozitáře ke zveřejnění svého článku nebo k vyhledání oborové literatury mohou uživatelé využít databázi otevřených repozitářů OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories).

Otevřený přístup k publikaci v případě zelené cesty tedy zajišťuje sám autor, nicméně je limitován tím, co mu dovolí zveřejnit vydavatel. Podmínky autoarchivace (zda může autor článek zveřejnit, jakou verzi a za jakých podmínek) jsou dány licenční smlouvou (často nazýváno jako License Agreement nebo Copyright Transfer Agreement).

Rozhodli jste se publikovat zelenou cestou? Podívejte se na jednotlivé kroky.

Zlatá cesta

Zlatá cesta otevřeného přístupu (gold open access) je založena na publikování v recenzovaných otevřených vědeckých časopisech. V případě této cesty je otevřený přístup k publikaci zajištěn vydavatelem.

Rozlišujeme 3 základní typy otevřených časopisů:

Časopisy dostupné zdarma po uplynutí embarga (časové prodlevy) nejsou považovány za otevřené (open access) – nesplňují podmínku okamžitého přístupu.

Na myšlence placených otevřených časopisů začaly parazitovat nepoctiví vydavatelé a časopisy, souhrnně nazývaní predátoři.

Pro nalezení vhodného otevřeného časopisu ke zveřejnění svého článku nebo k vyhledání oborové literatury mohou uživatelé využít databázi otevřených časopisůDOAJ (Directory of Open Access Journals).

Rozhodli jste se publikovat zlatou cestou? Projděte si jednotlivé krokyAutoři z Univerzity Karlovy mohou zároveň využít slev na publikování u vybraných vydavatelů.

Veřejné licence

Aby publikace splňovala všechny charakteristiky open access, musí být mj. dostupná pro opětovné využití (re-use). K tomu se využívá licencování pod veřejnými licencemi, především mezinárodně známé licence Creative Commons (CC). Pomocí některé z nabízených 6 variant licencí CC může autor sdělit, jak má být nakládáno s publikovaným dílem a umožnit tak komukoliv užít dílo v rámci jasně stanovených podmínek.

V případě zlaté cesty je možnost volby veřejné licence dána buď obecnou politikou vydavatele, nebo je předmětem placené služby (v rámci publikačního poplatku). U zelené cesty záleží na smluvních podmínkách, které autor při publikování podepsal. Pokud je autor držitelem autorských práv, může článek v repozitáři vystavit pod veřejnou licencí.

Nevíte-li, jakou licenci zvolit pro svou publikaci, využijte jednoduchou aplikaci pro výběr vhodné licence.

Užitečné zdroje

Informační materiály UK

Informační leták k OA (2018) – náhled (A4, PDF), toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-SA 4.0)

ZDROJ: https://openscience.cuni.cz/OSCI-8.html


Knihovna FF UK pro podporu OA nabízí:
  • doporučení vhodného otevřeného časopisu k publikování (nebo vhodného k autoarchivaci, prověření tzv. predátorů) – podmínka publikování v režimu OA
  • zpřístupnění publikačního výsledku v univerzitním repozitáři UK – podmínka autoarchivace v institucionálním OA repozitáři
Centrum pro podporu open science UK nabízí:

Potřebujete něco objasnit a nebo chcete s daným tématem poradit?

Kontaktní adresa: openaccess@ff.cuni.cz