Výpůjčka čteček e-knih a tabletů

Podmínky výpůjčky elektronického zařízení

Čtečky elektronických knih, tablety a další elektronické zařízení si mohou půjčovat pouze studenti prezenčního studia, interní doktorandi a interní zaměstnanci FF UK.
Podmínky výpůjčky elektronického zařízení se řídí Smlouvou o výpůjčce elektronického zařízení (k nahlédnutí na výpůjčním pultu knihoven, seznam níže), platným Výpůjčním řádem FF UK a občanským zákoníkem.
Podpisem smlouvy se uživatel zavazuje k dodržení podmínek užití zapůjčeného elektronického zařízení.


Výpůjční doba

Elektronická zařízení se půjčují na standardní dobu 2 týdny. Odpovědný knihovník může stanovit i delší výpůjční lhůtu s ohledem na množství zájemců o výpůjčku. Výpůjčky elektronické čtečky nebo tabletu jsou evidovány v knihovním systému, poplatky za pozdní vrácení činí 100 Kč / den.


Chcete si vypůjčit čtečku nebo tablet?

Čtečky a tablety najdete v online katalogu vyhledáním termínu „čtečky elektronických knih FF“. Vybranou čtečku si vyzvednete v knihovně a pokud je čtečka vypůjčená, rezervujte si ji stejně jako knihu.