Výpůjčka notebooků

O službě

Nechce se vám brát do školy vlastní notebook, nebo si jej nemůžete dovolit? Půjčte si notebook z knihovny ze samoobslužného výpůjčního systému nebo osobně na výpůjčních pultech zapojených knihoven.

Obecné podmínky

 • Služba je určená studentům FF UK, kteří jsou zároveň registrovanými uživateli Knihovny FF UK. Notebook si lze půjčit až na 14 dnů.
 • Uživatel nemůže mít půjčený víc než 1 notebook současně.
 • Před první výpůjčkou je třeba seznámit se s plným zněním smluvních podmínek a podepsat rámcovou smlouvu o výpůjčce u pracovníků výpůjčního pultu Knihovny Jana Palacha a v případě samoobslužné výpůjčky se také seznámit s návodem k použití samoobslužné výpůčky (viz níže). Návod je taktéž vytištěn a viditelně umístěn přímo u terminálu samoobslužného systému.
 • Na výpůjčních pultech zapojených knihoven samostatně půjčujeme i nabíječku a základní ochranný obal. Zpozdné za včas nevrácený notebook činí 100 kč/den.
 • Notebook půjčený formou samoobslužné výpůjčky v Knihovně Jana Palacha se vrací stejným způsobem ve stanovené otevírací době knihovny.

Programové vybavení

Notebooky jsou vybavené základním kancelářským softwarem pro běžné každodenní použití:

 • balík MS Office 2016
 • webové prohlížeče: Firefox, Chrome, Edge, Explorer
 • 7-Zip
 • Media Player Classic
 • Notepad++
 • IrfanView
 • Adobe Reader DC
 • 602 Form Filler
 • MPC-HC
 • Cisco AnyConnect VPN Client
 • ℹ️ Videokonferenční nástroje MS Teams a ZOOM lze doinstalovat uživatelem ručně:
  • Odkazy ke stažení: MS Teams (Stáhnout pro počítač), ZOOM (Zoom client for meetings)

Zapojené knihovny

 • Knihovna Jana Palacha – samoobslužná výpůjčka, červená studovna | kontakt
 • Knihovna anglistiky a romanistiky | kontakt
 • Knihovna Katedry pomocných věd historických | kontakt
 • Knihovna Šporkova paláce | kontakt
 • Knihovna semináře mongolistiky | kontakt
 • Knihovna Ústavu Dálného východu | kontakt
 • Knihovna Ústavu hudební vědy | kontakt
 • Knihovna Ústavu pro archeologii | kontakt

Smlouva

Abyste mohli používat službu výpůjčky notebooků (samoobslužně i nesamoobslužně ve vybraných knihovnách) je nutné seznámit se se smluvními podmínkami a odsouhlasit je podpisem smlouvy na výpůjčním pultu Knihovny Jana Palacha. Plné znění smlouvy k nahlédnutí najdete zde.


Návod k použití samoobslužné výpůjčky notebooků (Knihovna Jana Palacha)