O nás

Knihovna Filozofické fakulty UK je největší a také nejvíce využívanou knihovnou na Univerzitě Karlově. Naše knihovna ve skutečnosti není jednou jedinou knihovnou, ale celou sítí knihoven. Tuto síť tvoří celkem 26 dílčích knihoven Středisko vědeckých informací. Každá z knihoven, které síť tvoří, má své vlastní umístění v rámci budov FF UK. Z formálního hlediska je umístění Knihovny FF UK shodné s umístěním Střediska vědeckých informací (SVI) a ředitelky Knihovny FF UK. Stejně je to s otevírací dobou – každá z knihoven, které Knihovnu FF UK tvoří má svou vlastní otevírací dobu. Ředitelka Knihovny FF UK a pracovníci Střediska vědeckých informací mají stanovené úřední hodiny.

Středisko vědeckých informací (SVI)

Středisko vědeckých informací FF UK organizačně spadá pod Knihovnu FF UK a zajišťuje majetko-právní evidenci knihovních fondů a informačních zdrojů, metodickou podporu dílčích knihoven, jmennou a věcnou katalogizaci, správu knihovního systému ALMA, správu seriálů a elektronických informačních zdrojů, sběr dat publikační činnosti FF UK a podporu vědy a výzkumu na FF UK.

Kontakty na jednotlivé pracovníky a ředitelku Knihovny FF UK naleznete zde.

Přístup do knihoven

Knihovny na FF UK jsou přístupny nejen studentům a zaměstnancům Filozofické fakulty, ale i celé akademické obci Univerzity Karlovy a veřejnosti. Podmínkou je vlastnictví některého z průkazů UK a registrace prostřednictvím elektronické přihlášky. Průkaz UK můžete získat výhradně ve výdejních centrech UK.

Sigla: ABD001 
Fakturační adresa:

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Knihovna FF – SVI
nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1

IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Adresy oborových knihoven

Kam dále: