Predátoři

Etiku vědy v posledních letech narušují vydavatelé nekvalitních periodik (případně organizátoři smyšlených nebo pseudovědeckých konferencí), jejichž cílem je generovat zisk z autorských publikačních poplatků.

Predátoři staví svoji strategii na rostoucím tlaku akademických institucí na intenzivní publikační činnost svých vědců. Této situace zneužívají vnucováním téměř okamžitého publikování zaslaného článku nebo závěrečné práce s příslibem promptního, několika denního/týdenního recenzního řízení. Váš článek tak publikují v periodiku bez odborné kvality, pod rouškou nedostatečného nebo naprosto neexistujícího recenzního řízení. V některých případech vás po zveřejnění článku požádají o zaplacení, a když nezaplatíte a budete žádat o odstranění článku z jejich webových stránek, udělají tak pouze pod pokutou. Predátorským periodikům se zkrátka vyhýbejte, jako autor nemůžete publikováním v nich získat nic hodnotného.

Vzhledem k rozdílným praktikám predátorských vydavatelů nelze vždy jednoznačně stanovit, zda se o predátora skutečně jedná. Níže naleznete shrnutí nejčastějších praktik, které vám pomohou s jejich odhalením.

Obsah

Znaky predátorů

Predátorští vydavatelé si hledají autory k publikování nejčastěji přes e-mail. Jestliže jste např. obdržel/a e-mail s nabídkou publikování vaší diplomové práce, jehož obsah vám nesedí (je například veden v neosobní formě nebo obsahuje fráze typu „se zájmem jsme si přečetli některé z vašich článků“), vždy vydavatele a periodikum důkladně prozkoumejte.

Predátoři se vyznačují několika znaky:

 • V názvu periodika se objevují slova „Global“, „World“ nebo „International“ a kontaktní adresa sídla může být nedohledatelná.
 • Redakční rada je neveřejná nebo naopak sestavená z odborníků, kteří buď neexistují nebo existují, ale jsou v ní uvedeni bez jejich vědomí.
 • Periodikum se chlubí zcizeným nebo chybným ISSN, impakt faktorem a indexací v mnoha databázích (vč. Web of Science, SCOPUS atd.).
 • Periodikum má vizuálně nevyrovnanou podobu nebo je blízké vzhledu jiného periodika.
 • Vydavatel nespecifikuje výši poplatku za publikování. Je známo mnoho případů, kdy si vydavatel poplatek naúčtoval po vydání článku a pří žádosti o smazání článku z periodika požadoval pokutu.
 • Vydavatel nespecifikuje průběh recenzního řízení nebo naopak nabízí expresní recenzní řízení v řádu dnů nebo týdnů. Recenzní řízení však u skutečných odborných periodik zřídkakdy trvá méně než 10 týdnů a může klidně probíhat i déle než rok.
 • Periodikum obsahuje velké množství plagiátů.

Odhalení predátora

Jestliže nabudete pocit, že s vámi vydavatel komunikuje zvláštním způsobem, existuje několik cest, jak se o jeho nekalých praktikách přesvědčit:

 • Zkontrolujte, zda se periodikum nenachází na seznamu na stránce vedazije.cz nebo seznamech predátorských vydavatelů J. Bealla. [archivovaná verze platná k 30. 12. 2016]
 • Uvádí-li periodikum impakt faktor, ověřte jej vyhledáním na stránce Journal Citation Reports pro JCR Science Edition a JCR Social Sciences Edition. (Existují i predátoři, který skutečný impakt faktor mají a tedy se dostaly do databází Web of Science nebo SCOPUS. Jestliže skutečný impakt faktor naleznete, průzkum tak neukončujte a pokračujte dále.)
 • Uvádí-li periodikum indexaci v databázích Web of Science, SCOPUS nebo ERIH, zkontrolujte, zda se v nich skutečně nachází.

 Odhalení predátorských periodik je čím dál tím těžší, neboť své weby a styl komunikace neustále zdokonalují. Odhalíte-li některý z uvedených bodů, pak se o predátora s nejvyšší pravděpodobností skutečně jedná.


Doporučené zdroje

 • Pokud si nejste jistí kvalitou nebo pověstí časopisu, kde byste mohli publikovat, může vám pomoci praktický průvodce Vím kde publikuji (orig. Think.Check.Submit). [WWW, česky; WWW, anglický originál]
 • Jestliže vaše pochybnosti přetrvávají, doporučujeme vám k přečtení rozsáhlý návod na odhalení predátorů Lukáše Plcha a Jiřího Kratochvíla z Masarykovy univerzity. [WWW, česky]
 • Dále vám doporučujeme k přečtení článek o predátorských vydavatelích a jejich hrozbě pro otevřený přístup. [WWW, česky]

Potřebujete něco objasnit, nebo chcete s daným tématem poradit?

Kontaktní adresa: akademickepsani@ff.cuni.cz