Kurz akademické integrity

Na základě Opatření děkana 20/2020 Etika vědecké práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsou všichni akademičtí a vědečtí pracovníci, kteří jsou zaměstnáni na pracovní smlouvu (osob zaměstnaných na dohody (DPP/DPČ) se povinnost netýká), a studenti doktorských studijních programů povinni absolvovat e-learningový kurz zaměřený na akademickou integritu a zásady etiky vědecké práce. Kurz jsou povinni absolvovat nejpozději do tří měsíců od svého nástupu do zaměstnání, do studia nebo po svém návratu z mateřské či z přerušeného studia.

Kurz je dostupný zde: https://bit.ly/3nIjtr5. Do systému Moodle je možné se přihlásit pomocí univerzitních přihlašovacích údajů (stejné jako pro CAS).

Veškeré informace o postupu kurzem a jeho absolvování naleznete přímo v kurzu v kapitole Jak postupovat tímto kurzem.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů ohledně přihlášení do Moodle, absolvování tohoto kurzu nebo jednotlivých témat neváhejte kontaktovat kolegyně z Knihovny FF UK na adrese elearning@ff.cuni.cz.