Kontrola plagiátorství (pro studenty)

Krást se nemá – a to platí i pro psaní referátů a seminárních nebo závěrečných prací. Přitom vyhnout se intelektuální krádeži není nic složitého. Stačí řádně ocitovat a parafrázovat zdroje, z nichž vycházíte.

Nicméně, píšete-li bakalářku už několikátý měsíc, možná si už nevybavíte, zda osiřelé úryvky v textu patří vám nebo jste je přepsali od jiného autora a zapomněli si zdroj poznamenat. Je tak dobré vědět, že si během několika hodin (maximálně dnů) můžete ověřit, zda se nechystáte odevzdat plagiát.

O nástroji na odhalování plagiátů

Nacházení podobností v odevzdaných pracích zajišťuje na Univerzitě Karlově licencovaný nástroj Odevzdej.cz (známý také jako součást systému Theses.cz nebo pod názvem jako vejce vejci). Vytvořili jej informatici z Masarykovy Univerzity v Brně a pak jej postupně implementovali do systémů dalších univerzit. O všech funkcionalitách nástroje Odevzdej.cz nabízených uživatelům licencovaných institucí se dozvíte zde. Tento nástroj současně umožňuje i velmi přehlednou tvorbu odevzdáváren, o níž se více dozvíte po přihlášení v bodech 4-12 a 15-16 v nápovědě.

Důležité je především to, že tento nástroj dokáže na základě prohledávání velkého počtu dokumentů určit jejich procentuální podobnost s vaší prací a odhalit v ní možné plagiované úryvky. Procentuální podobnost však považujte pouze za orientační údaj. Jediným důležitým požadavkem je skutečnost, zda odkazované zdroje řádně citujete a parafrázujete. Teprve text, který toto nesplňuje, lze považovat za plagiát.

Implementace v SIS vs. Odevzdej.cz – kterou verzi použít

Nástroj na odhalování plagiátů máte možnost využít ve dvou verzích. Systém odhalování funguje prostřednictvím obou stejně, liší se pouze důvody jejich využití. Implementaci v SIS můžete využít v těchto dvou případech:

 • Při vkládání bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce máte možnost si před finálním odevzdáním zadat předběžnou kontrolu, viz sekce KONTROLA VLOŽENÉ PRÁCE v tomto návodu. Výsledky předběžné kontroly uvidíte pouze vy. Po finálním odevzdání práce proběhne tato kontrola znova a její výsledky uvidí už také váš vedoucí práce a oponenti.
 • Jestliže vyučující vyžaduje odevzdávání seminárních prací přes SIS, máte možnost před jejich odevzdáním poslat práci ke kontrole nanečisto, viz 7. bod tohoto návodu.

V případě, že si přejete zkontrolovat jinou, než závěrečnou práci a váš vyučující nevyžaduje její odevzdání přes SIS, nebudete mít možnost implementaci v SIS pro kontrolu dokumentů využít. V takovém případě máte možnost využít veřejně přístupné verze tohoto nástroje na adrese Odevzdej.cz.

Proces kontroly dokumentu přes Odevzdej.cz

Kontrola dokumentu v nástroji Odevzdej.cz sestává ze tří procesů:

Ještě před vkládáním vaší práce vám doporučujeme se vpravo nahoře na stránce Odevzdej.cz přes eduID přihlásit vašimi standardními údaji CAS. Po přihlášení totiž budete mít možnost zkontrolovat případně nalezené podobnosti včetně jejich přesného znění.

 1. Nahrání práce

Pro nahrání dokumentu ke kontrole na hlavní stránce v sekci Porovnat dokument na shodu vložte cestu souboru. Následně obdržíte potvrzovací e-mail s přijetím vaší práce k analýze. Vaši práci uloží nástroj Odevzdej.cz po dobu 5 dnů. Potom ji smaže a ztratíte k ní přístup.

image1
 1. Analýza práce

Po potvrzovacím e-mailu buďte připraveni na několika hodinové/denní čekání na provedení analýzy. Délka čekání se liší v návaznosti na to, kolik lidí majících zájem o kontrolu dokumentu je před vámi v pořadníku.

Mezi zdroji, které nástroj Odevzdej.cz prohledává, jsou:

 • veřejné databáze a repozitáře,
 • veřejně přístupné zdroje na internetu,
 • neveřejné archivy českých a slovenských škol (více než 67 institucí).

Jakmile nástroj analýzu dokončí, obdržíte následující e-mail shrnující informace o podobnostech vaší práce s prohledávanými dokumenty:

image3
 • Jestliže nástroj nalezl podobné dokumenty, v e-mailu uvidíte jejich seznam včetně hodnot procentuální podobnosti. Pokračujte na krok Vyhodnocení výsledků analýzy.
 • Jestliže nástroj nenalezl podobnost vaší práce s žádným jiným dokumentem, nemusí to okamžitě znamenat, že vaše práce není plagiátem. Znamená to, že nástroj Odevzdej.cz mezi prohledávanými dokumenty nenalezl žádné takové, z kterých vaše práce vychází. I v tomto případě si pečlivě zkontrolujte úryvky zdrojů (zejména přeložených z cizojazyčných textů), obrázky, grafy a tabulky, zda řádně odkazují na autora.
 1. Vyhodnocení výsledků analýzy

V e-mailu s výsledky analýzy klikněte na Odkaz do systému, v němž naleznete seznam podobných dokumentů seřazených od těch s nejvyšší procentuální podobností po tu nejnižší. Pro zobrazení podobností musíte být přihlášeni.

Poznámka: Pamatujte si, že procentuální podobnost je pouze orientačním ukazatelem a je na osobě vedoucího práce nebo oponentů, zda se na základě její hodnoty budou rozhodovat či nikoli. Neexistuje žádný předpis, jaké hodnoty procentuální podobnosti jsou ještě přípustné a jaké nikoli. Typicky při citování úryvků ze zákona, jejichž znění musí být uvedeno beze změn, může procentuální podobnost dosáhnout i vyšších desítek procent. Vysoká míra shody (např. přes 50%) tak může znamenat pouze značný počet (i zcela řádných) citací, může ale také upozorňovat na poměrně nízký podíl původního textu.

Ve výpisu podobností naleznete sloupec všech podobných dokumentů a sloupec konkrétních podobností, v němž jsou červeným písmem zvýrazněny úryvky, které s daným textem nebo všemi vybranými texty váš text sdílí.

Při kontrole, zda práce neobsahuje plagiované úryvky, se tak zaměřte na kontrolu každé z nalezených podobností. Narazíte-li při jejich průchodu na úryvky, které nejsou v plném textu vaší práce řádně citované nebo parafrázované, zdroje k nim doplňte. V případě, že jsou pasáže příliš dlouhé, zauvažujte nad tím, zda není možné úryvek zkrátit nebo parafrázovat. Důležité je také vzít v úvahu o jaký typ zdroje shodného textu se jedná, může se jednat např. o internetové zdroje včetně vašich vlastních textů. Řízením po odhalení plagiátu se zabývá Opatření děkana č. 20/2020.

Navzdory kontrole dokumentů přes nástroj Odevzdej.cz nezapomeňte zkontrolovat, zda máte v práci řádně ozdrojované také přeložené úryvky z cizojazyčných zdrojů včetně obrázků, grafů nebo tabulek. Umožňují-li vám to časové podmínky, na této adrese vaši práci smažte a zopakujte celou kontrolu na plagiáty ještě jednou. Pak budete mít jistotu, že kontrolou projdete úspěšně.

 Doporučené zdroje

 • Většinu dotazů při používání nástroje Odevzdej.cz vám zodpoví obecná nápověda [WWW, česky]
 • Článek shrnující motivace k vytvoření nástroje [WWW, česky]
 • Výňatek z Opatření rektora č. 16/2019 věnující se Evidenci a zveřejňování závěrečných prací [WWW, česky]

Potřebujete poradit?

Kontaktní adresa: akademickepsani@ff.cuni.cz