Školení a semináře

Knihovna FF UK pravidelně pořádá školení práce s elektronickými informačními zdroji a s nástroji pro jejich efektivní využití, školení na témata spojená s akademickým psaním, na osvojení práce s e-learningovými platformami a další školení zaměřená na informační gramotnost. Cílem těchto školení je poskytnout uživatelům základní orientaci ve zdrojích a relevantních nástrojích, které jsou k dispozici na Univerzitě Karlově.

Semináře akademického psaní a EIZ

Struktura a formátování závěrečných prací

  • čtvrtek 25. dubna 2024, 10:50–12:20, online, již proběhlo
  • úterý 30. dubna 2024, 10:50–12:20, online, přihlašování ZDE

Tento seminář seznámí zájemce z řad bakalářských a magisterských studentů se strukturováním a formátováním závěrečných prací tak, jak to doporučují metodické pokyny FF UK. Vysvětlíme mimo jiné i nastavení číslování stránek, víceúrovňové číslování kapitol a podkapitol, nastavení obsahu a dalších automatických seznamů (např. seznam grafů) či uložení textu do formátu PdfA.

Veškeré formátování bude prezentováno v programu Microsoft Word pro operační systém Windows (předpokládá se základní znalost programu Microsoft Word).

Semináře e-learningu

Knihovna FF UK nabízí i semináře a konzultace (pro vyučující) na témata spojená se seznámením se s e-learningovými nástroji (zejm. Moodle a MS Teams). Tudíž pokud máte k e-learningovým nástrojům nějaký dotaz nebo zájem o konzultaci, napište nám prosím na e-mail elearning@ff.cuni.cz a my vám buď poradíme prostřednictvím e-mailu nebo se s vámi domluvíme na osobní nebo online konzultaci.


Máte dotazy ohledně seminářů? Přejete si uspořádat seminář na míru? Kontaktujte nás!

Pokud byste pro sebe nebo pro své studenty potřebovali uspořádat školení na míru na témata spojená s elektronickými zdroji, e-learningem či akademickým psaním, obraťte se na nás s dotazem na adresu akademickepsani@ff.cuni.cz. Spojíme se s vámi a pokusíme se vám vyjít vstříc.