FAQ: Časté otázky

tip: V obsahu můžete vyhledávat klávesou F3 (případně CTRL+F)


Kdy mají knihovny otevřeno? Máte otevřeno o svátcích?

Otevírací doby všech knihoven přehledně shrnuté na jednom místě najdete na našem webu. Ve dnech státem uznaných svátků jsou knihovny vždy zavřené. Přejít na stránku otevíracích dob.


Jak se mám zaregistrovat do knihovny na FF UK?

Od prosince 2019 stačí jedna jediná registrace pro všechny knihovny Univerzity Karlovy. K registraci musíte vlastnit jeden z průkazů vydávaných UK (existuje rovněž průkaz pro veřejnost) a poté vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku k využívání služeb knihoven UK. Více informací.


Co je to Knihovna FF UK? Kde ji najdu? Jakou má otevírací dobu?

Knihovna FF UK ve skutečnosti není jednou jedinou knihovnou, ale celou sítí knihoven. Tuto síť tvoří celkem 27 dílčích knihoven a Středisko vědeckých informací. Z toho vyplývá, že nelze jednoduše říct, kde se Knihovna FF UK nachází, neboť každá z knihoven, které síť tvoří, má své vlastní umístění v rámci budov FF UK. Z formálního hlediska je umístění Knihovny FF UK shodné s umístěním Střediska vědeckých informací (SVI) a ředitelky Knihovny FF UK. Stejně je to s otevírací dobou – každá z knihoven, které Knihovnu FF UK tvoří má svou vlastní otevírací dobu. Ředitelka Knihovny FF UK a pracovníci Střediska vědeckých informací mají stanovené úřední hodiny.


Co je to Středisko vědeckých informací (SVI)? Co má za úkol a kde jej najdu?

SVI organizačně spadá pod Knihovnu FF UK (viz výše) a jeho úkolem je zajištění majetko-právní evidence knihovních fondů a informačních zdrojů na FF UK, metodická podpora dílčích knihoven, jmenná a věcná katalogizace dle platných norem a pravidel, správa automatizovaného knihovního systému, správa seriálů, správa elektronických informačních zdrojů, sběr dat publikační činnosti FF UK a podpora vědy a výzkumu na FF UK.

Kontakty na pracoviště a pracovníky SVI najdete zde.


Je Knihovna FF UK to samé, co Knihovna Jana Palacha?

Není. Knihovna Jana Palacha je jednou z 27 knihoven, které tvoří síť Knihovny FF UK. Viz otázka „Co je to Knihovna FF UK?„. Knihovna Jana Palacha nicméně díky svému umístění, velikosti, otevírací době, šíři a zaměření knihovního fondu plní do určité míry roli ústřední knihovny na FF UK. Označení „ústřední knihovna“ nebo „centrální knihovna“ ale nejsou zcela přesné a nepoužívají se.


Nejsem student, vyučující ani zaměstnanec fakulty, můžu přesto navštěvovat knihovny na FF UK?

Ano, všechny knihovny Filozofické fakulty jsou otevřeny veřejnosti. Pro prezenční studium není nutná žádná registrace. Pro objednávání dokumentů ze skladů a absenční výpůjčky domů je nutné mít kartu externího uživatele, kterou vydávají Výdejní centra průkazů UK (https://www.cuni.cz/UK-3249.html). Vydání tohoto průkazu je zpoplatněno. Samotná registrace do knihoven UK je však zdarma. Čtenář se zaregistruje odsouhlasením a odesláním elektronické přihlášky, kterou najde na webu Ústřední knihovny UK. Pro přístup k elektronické přihlášce je třeba přihlásit se použitím údajů a hesla, které bylo vydáno ve výdejním centru UK. Pokud si nepamatujete heslo, nebo heslo expirovalo je třeba se znovu osobně dostavit do výdejního centra UK. Po úspěšném odeslání přihlášky se uživatel stává registrovaným uživatelem všech knihoven UK.


Mám přerušené studium nebo píšu rigorózní práci. Mohu nadále navštěvovat knihovnu jako dosud? 

Ve chvíli, kdy formálně přerušíte studium anebo v případě, že píšete rigorózní práci z pohledu pravidel již nejste studentem fakulty. Chcete-li využívat služby knihoven Filozofické fakulty, postup je stejný jako v případě uživatelů z řad veřejnosti. Je tedy potřeba založit si kartu externího uživatele služeb UK a zaregistrovat se. Pro více informací viz otázku „Nejsem student, vyučující ani zaměstnanec fakulty, můžu si přesto navštěvovat knihovny na FF UK?“ výše.


Jak a kde mohu zaplatit zpozdné (pokutu)? Mohu platit i převodem?

Pokud vám vznikne zpozdné, protože jste včas nevrátili knihy, je třeba zpozdné co nejdříve uhradit. Dokud zpozdné neuhradíte, nemůžete si půjčovat další knihy. Zpozdné můžete zaplatit buď v hotovosti ve vybraných knihovnách na FF UK anebo běžným bezhotovostním převodem. Veškeré informace o uhrazení zpozdného najdete zde.


V knihovně mi vznikl dluh za nevrácené knihy. Knihy jsem ale nemohl/a vrátit z vážných důvodů. Může mi být zpozdné odpuštěno?

Nejprve je nutné knihy vrátit. Jakmile je tak učiněno, je možné požádat ředitelku Knihovny FF UK o odpuštění zpozdného, a to písemnou formou (nikoliv emailem). Důvody pro odpuštění jsou vyjmenovány v Provozním řádu Knihovny FF UK (https://www.ff.cuni.cz/knihovna/vypujcni-rad/)


Ztratil/a jsem knihu a nabíhá mi zpozdné. Co mám dělat?

Co nejrychleji informujte knihovnu, ve které jste si knihu půjčil, aby se vám nenačítala pokuta, když už víte, že knihu nebudete moci vrátit včas. Knihovník zastaví načítání pokuty, sepíše s vámi protokol o ztrátě a domluví další postup. Tím může být, že koupíte stejnou knihu, pokud již není na trhu, knihovník navrhne ji buď zaplatit nebo s vámi domluví nákup jiné knihy ve stejné cenové hladině. Postup náhrady ztraceného dokumentu včetně možných manipulačních poplatků je v úplnosti popsán v článku č. 6 Knihovního a výpůjčního řádu UK (Opatření rektora č. 19/2022).


Nabíhá mi zpozdné, ale neplánovaně jsem odjel/a z Prahy. Knihu zapomněl/a na Moravě apod. Co mám dělat?

Co nejrychleji informujte knihovnu, aby vám knihovník mohl knihu prodloužit. Kontakt na jednotlivé knihovny naleznete zde.


V knihovně nikdy není to, co potřebuji. 

Akvizici Knihovny FF UK lze ovlivnit. Knihy vybíráme podle požadavků vyučujících i studentů, sledujeme knižní trh. Přestože se snažíme nakupovat dle požadavků, někdy se stane, že je kniha vyprodaná nebo již dlouho nevyšla. Sledujeme tedy i antikvariáty. Chybí-li vám nějaká kniha ve fondu, dejte nám vědět, a bude-li kniha na trhu dostupná a zároveň bude relevantní, koupíme ji. Požadavky zasílejte prostřednictvím kontaktního formuláře. Přejít na formulář.


Potřebuji knihu, která v knihovnách na FF UK není, ale má ji knihovna jinde v ČR nebo v zahraničí. Můžete mi zprostředkovat výpůjčku?

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) umožňuje interním uživatelům FF UK (zaměstnancům a studentům fakulty) získat dokumenty, které se nenacházejí ve fondu Knihovny FF UK, z mimopražských knihoven na území České republiky nebo z knihoven v zahraničí (mezinárodní MVS). MVS poskytujeme zdarma, MMVS je zpoplatněna dle ceníku Národní knihovny ČR.

Literatura půjčená prostřednictvím MVS a mezinárodní MVS je určená pouze k prezenčnímu studiu ve studovnách Knihovny Jana Palacha. Na žádost je možné knihu doručit k prezenčnímu studiu do jiné dílčí knihovny FF UK. Knihu do dílčí knihovny přenáší zaměstnanec zajišťující MVS a mezinárodní MVS (nikoliv čtenář). Více se o službě dozvíte zde.


Mám dotazy týkající se elektronických informačních zdrojů (EIZ). 

Podívejte se prosím na časté otázky spojené s používání elektronických zdrojů. Přejít.


Mám dotazy na e-learning a možnosti distanční výuky na FF UK, můžete mi poradit?

Pokračujte prosím na samostatnou stránku FAQ na téma e-learningu. Přejít.


Mám dotazy na publikační činnost, můžete mi poradit?

Pokračujte prosím na samostatnou stránku FAQ: OBD, RIV. Přejít.