Studenti se specifickými potřebami

Všem studentům Univerzity Karlovy se specifickými potřebami je k dispozici středisko digitalizace studijních zdrojů Carolina. Toto pracoviště poskytuje nezbytnou podporu studentkám/studentům a uchazečkám/uchazečům o studium se specifickými potřebami. Jedná se o osoby se zrakovým postižením, sluchovým postižením, pohybovým postižením, specifickými poruchami učení, poruchou autistického spektra, či jinými obtížemi (např. psychické onemocnění, narušenou komunikační schopnost či chronické somatické onemocnění). Pokud patříte do některé z uvedených skupin, je vám v rámci univerzity k dispozici široká nabídka podpory – přehled můžete nalézt v brožuře zde

Služby, které Carolina poskytuje:

  • Digitalizace studijních zdrojů a asistence při jejich vyhledávání
  • Další úpravy textu (formáty pdf, docx, txt)
  • Kurzy práce s PC a speciálními softwary
  • Černotisk a braillský tisk studijních zdrojů
  • Tisk tyflografického materiálu
  • Vazba tisků
  • Informační a poradenské služby
  • Konzultace pro práci se SIS (Studijní informační systém)

Studentům se specifickými potřebami je k dispozici i studovna, kde mohou studovat a pracovat na PC se speciálními softwary (ZoomText, Magic, JAWS) a využívat další technické vybavení (iMac).


Středisko Carolina se nachází na adrese:

Celetná 20, Praha 1; 1. patro, dveře 132a

Kontakty: