RUV (Registr uměleckých výstupů)

Přihlášení do aplikace

Vzhledem k problémům s přístupem do databáze v posledních několika dnech posouvá MŠMT termín pro odevzdání výsledků na  20. února 2024.

Sběr bibliografie v RUV za rok 2023 bude ukončen 15. února 2024. K tomuto termínu bude databáze uzavřena a další záznamy nebude možné vkládat.

Bodové hodnocení výsledků z let 2017-2021

Hodnocení garantů (záznamy vložené v roce 2020)

Záznamy, u kterých je vyplněný sloupec D (Kód dle garanta), byly odeslány k certifikaci a budou hodnoceny. U záznamů, které nemohou být odeslány k certifikaci (ve sloupci D je vyplněno —), je ve sloupci E uveden důvod, proč garant záznam vyřadil.

Pracovní komise Rady vysokých škol pro umělecké školy a fakulty iniciovala společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vytvoření registru výsledků tvůrčí umělecké činnosti a metodiky hodnocení výstupů.
Kreativní výstupy mohou vytvářet pedagogové a případně i studenti veřejných vysokých škol ČR. Podmínkou je, aby se jednalo o pedagoga či studenta umělecké vysoké školy, umělecké fakulty nebo (neumělecké) fakulty s uměleckými předměty.
Výstupy jsou tříděny do 7 segmentů (Architektura, Audiovize, Design, Hudba, Literatura, Scénická umění, Výtvarné umění podle tří kategorií.

Informace k RUVsegmenty

Kontaktní osoba: Iva Kalendovská