FAQ: Často kladené dotazy o EIZ

tip: V obsahu můžete vyhledávat klávesou F3 (případně CTRL+F)

Nestuduji ani nevyučuji na Univerzitě Karlově. Nejsem v žádném formálním vztahu k UK, anebo navštěvuji kurzy univerzity třetího věku. Mohu využívat e-zdroje na FF UK?

Ano, i jako uživatel z odborné nebo širší veřejnosti bez formálního vztahu k UK můžete využívat některé e-zdroje. V první řadě je nutné, abyste si zařídili průkaz tzv. externího uživatele služeb, který je vydáván ve výdejních centrech UK. Jako externí uživatel služeb poté máte možnost využívat e-zdroje buďto přímým přístupem z počítačů v knihovnách na FF UK, na které vás poté, co se prokážete průkazem externího uživatele služeb, přihlásí služba dané knihovny. Poté, co vás služba přihlásí na počítač, můžete využít jeden z nástrojů pro vyhledávání a přístup k EIZ, které najdete popsané zde.

Vzdálený přístup k EIZ (tj. např. z vlastního počítače) je pro externí uživatele kvůli licenčním podmínkám omezen pouze na určité zdroje.  Seznam vzdáleně dostupných EIZ pro externí uživatele je uveden na Portálu elektronických zdrojů. Pro vzdálený přístup k EIZ je potřeba se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů, které získáte ve výdejních centrech při zařizování průkazu externího uživatele služeb.

Bylo mi doporučeno velké množství elektronických zdrojů, které prohledávat. Kde mám začít s hledáním?

Na prvotní vyhledávání doporučujeme využít vyhledávač UKAŽ, který vyhledává v elektronických zdrojích na Univerzitě Karlově i mimo ni.

Pokud se potřebujete zorientovat v nabídce dostupných zdrojů a zjistit, které zdroje jsou pro váš obor důležité, na Portálu elektronických zdrojů najdete seznamy zdrojů řazené abecedně, které si pomocí filtrů můžete zúžit na prohlížení dle oboru či fakult.

Potřebuji přístup ke zdroji předplácenému pro jiný obor než ten, který studuji. Dostanu se k e-zdrojům, které nespadají pod můj obor?

Velké množství databází je předpláceno s přístupem pro celou univerzitu, takové databáze jsou tedy přístupné celé akademické obci bez ohledu na studovaný obor. Některé databáze jsou však určené výhradně pro konkrétní obory a v takovém případě k nim mají vzdálený přístup pouze studenti či vyučující těchto oborů. Přístup k nim je ověřován skrze Centrální autentizační službu UK a jakmile není Váš účet spjatý se zmíněným oborem, není možné k tomuto zdroji přistupovat vzdáleně.

Pokud potřebujete přístup ke zdroji, který nespadá pod váš obor, řešení je přímý přístup z počítačů v místě, kde je zdroj přístupný. Pokud tedy chcete využít zdroj, který je např. přístupný jen pro obor vyučovaný v budově UK v Jinonicích, můžete navštívit tamní knihovnu a ke zdroji se dostat z počítače v dané knihovně. Pro přihlášení k počítači bude potřeba, abyste se dokázali přihlásit k účtu v doméně Jinonice, na který mají uživatelé z FF UK nárok. Více o účtu v doméně Jinonice najdete zde.

Na portálu elektronických zdrojů vidím dva odkazy na vzdálené přístupy: U jednoho je v závorce EZproxy a u druhého Shibboleth. Který si mám vybrat?

EZproxy a Shibboleth jsou služby, které zajišťují vzdálené přístupy ke zdrojům. Některé zdroje mají dostupný vzdálený přístup pouze skrze Shibboleth či EZproxy, u některých zdrojů dokonce naleznete služby obě. Pro Vás, jakožto koncové uživatele je důležité, že se svým fungováním ničím neliší a obě Vás dostanou k požadované databázi.

Přihlásil(a) jsem se do PEZu a u některých zdrojů vidím větu „Tento zdroj pro vás není plně dostupný!“. Co to znamená?

Některé zdroje – databáze obsahují další dílčí poddatabáze, které se mohou týkat různých oborů (např. databáze EBSCOhost). Tato věta vás upozorňuje, že některé z těchto poddatabází pro Vás nemusí být dostupné, neboť se netýkají Vašeho oboru a z licenčních či technických důvodů jej tedy nemůžete využívat.


Máte další otázky na elektronické zdroje? Kontaktujte nás!

eiz@ff.cuni.cz