Důležité dokumenty

Na této stránce najdete základní dokumenty, které vymezují provoz knihoven a podmínky poskytovaných služeb. Na celouniverzitní úrovní platí jednotný Knihovní a výpůjční řád UK, který je společný pro všechny fakulty Univerzity Karlovy. Na fakultní úrovni tento dokument doplňuje a rozšiřuje Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty UK.