Středisko vědeckých informací

Zajišťuje

  • Majetko-právní evidenci knihovních fondů a informačních zdrojů FF UK
  • Metodickou podporu dílčích knihoven FF UK
  • Jmennou a věcnou katalogizaci
  • Správu knihovního systému ALMA
  • Správu seriálů
  • Správu elektronických informačních zdrojů
  • Sběr dat publikační činnosti FF UK
  • Podporu vědy a výzkumu na FF UK

Úřední hodiny

Pondělízavřeno
Úterý9:00–12:00
Středa14:00–17:00
Čtvrtek14:00–16:00
Pátekzavřeno

Ředitelka Knihovny FF

PhDr. Kamila Věšínová, PhD.

klic   Ředitelka Knihovny FF UK

mail   kamila.vesinova@ff.cuni.cz

phone     221 619 239


Pracovníci SVI

Pracoviště nám. Jana Palacha 2, místnost č. S124

Mgr. Gabriela Špetová

klic   Kontaktní osoba pro všeobecné informace o SVI; Asistentka ředitelky

Volejte, pokud nevíte na koho se obracet, anebo je-li vámi volaný pracovník nedostupný.

mail   gabriela.spetova@ff.cuni.cz

phone    221 619 284

Mgr. Helena Filipová

klic    Podpora e-learningu (Moodle, Turnitin, MS Teams, Zoom), správa webu a sociálních sítí

mail  helena.filipova2@ff.cuni.cz

phone    221 619 282

Mgr. Alena Svobodová

klic    Akvizice

mail  alena.svobodova@ff.cuni.cz

phone    221 619 283

Robin Kislinger

klic Akvizice granty

mail robin.kislinger@ff.cuni.cz

phone 221 619 240

Filip Jaroš

klic Revize

mail filip.jaros@ff.cuni.cz

phone 221 619 248

Mgr. Michaela Málková

klic   Nákup, evidence, zpracování elektronických informačních zdrojů (EIZ); informační vzdělávání

mail   michaela.malkova@ff.cuni.cz

phone    221 619 302

Mgr. Eva Nitschová

klic   Katalogizace

mail   eva.nitschova@ff.cuni.cz

 

Bc. Karolína Padělková

klic     Propagace služeb; správa webu a sociálních sítí

mail    karolina.padelkova@ff.cuni.cz

phone    221 619 358

 

Bc. Anna Eleonora Pšánská Krejzová

klic    Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní služba

mail   anna.krejzova@ff.cuni.cz

phone    221 619 270

Bc. Petra Steinbergerová

klic    Podpora pro výzkum, Open Access; koordinace systému Turnitin, zástupce fakultního správce OBD

mail   petra.steinbergerova@ff.cuni.cz

phone    221 619 384

Mgr. Zuzana Šindlerová

klic    Jmenná a věcná katalogizace; akvizice (Core)

mail   zuzana.sindlerova@ff.cuni.cz

phone    221 619 303

Pracoviště Celetná, místnost č. 305

Iva Kalendovská

klic    Fakultní správce OBD; RIV; RUV

mail   iva.kalendovska@ff.cuni.cz

phone   221 619 689 

Pavlína Chocová

klic    Správa knihovního systému ALMA

mail   pavlina.chocova@ff.cuni.cz

phone   221 619 689 

Mgr. Jakub Rumpl

klic   Jmenná a věcná katalogizace

mail   jakub.rumpl@ff.cuni.cz

pozn.: místnost 242