Elektronické informační zdroje

EIZ: Kde je hledat?

UKAŽ (ukaz.cuni.cz)

UKAŽ („centrální vyhledávač Univerzity Karlovy od A do Ž“) umožňuje prohledávat současně tištěné, digitalizovanéelektronické informační zdroje dostupné na Univerzitě Karlově. Z jednoho místa tak můžete snadno vyhledávat knihy, články, časopisy, vysokoškolské práce, konferenční materiály atd. potřebné ke studiu či vědecké práci. Více o UKAŽ naleznete zde.

UKAŽ kromě vyhledávání informačních zdrojů mj. umožňuje:

  • zobrazit a prodloužit si své výpůjčky,
  • zadat si rezervaci (požadavek) na dokument (rozpůjčovaný / ze skladu),
  • ukládat si vyhledané záznamy do Oblíbených,
  • vyexportovat si údaje o dokumentu do citačního manažeru nebo poslat na e-mail,
  • ověřit si dostupnost elektronického časopisu nebo knihy na UK.

Návody pro práci s UKAŽ naleznete na tomto odkazu a na YouTube kanálu Knihovny FF UK.


Portál elektronických zdrojů – PEZ (ezdroje.cuni.cz)

Na portálu elektronických zdrojů (PEZ) najdete přehled předplácených oborově specializovaných databází tříděných abecedy či dle fakult a oborů. Za pozornost stojí i doporučené volně dostupné zdroje (v režimu Open Access) a zkušební přístupy k vybraným databázím.

Jak se dostat z PEZ na licencované zdroje?

Rozlišují se dva způsoby přístupu k licencovaným (tj. předpláceným) zdrojům, které jsou v PEZ označené symbolem oranžového zamknutého zámku – : Přímý přístup a vzdálený přístup.

  • Přímý přístup využijete, sedíte-li u počítače v rámci počítačové sítě UK (např. ve fakultních knihovnách, na katedře atp.)
  • Vzdálený přístup vám přijde vhod, sedíte-li mimo svou fakultu a UK. Tj. například doma, na koleji či v kavárně. Pro vzdálený přístup je potřeba přihlásit se zadáním svého přihlašovacího jména a hesla. Jsou to ty samé údaje, které používáte při práci se Studijním informačním systémem (SIS).

K Open Access a volně dostupným zdrojům (označené v PEZ jako  ) nebudete potřebovat žádné přihlašování ani nic jiného.

Návody pro práci s PEZ naleznete na tomto odkazu a na YouTube kanálu Knihovny FF UK.


Vyhledávač Google Scholar (scholar.google.com)

Velmi užitečným doplňkem k univerzitním nástrojům pro vyhledávání EIZ může být veřejně přístupný univerzální vyhledávač vědecké literatury. Scholar nabízí jednoduché a přehledné prostředí, které dobře znáte z vyhledávače Google. Velký podíl prohledávaných zdrojů nabízí přímý odkaz na plný text. Google Scholar lze navíc propojit s katalogy knihoven, které navštěvujete.


Kde hledat elektronické verze závěrečných prací?

K elektronickým verzím vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na UK se nejsnáze dostanete skrze Centrální vyhledávač UKAŽ (http://ukaz.cuni.cz) odkazem u záznamu práce. Kvalifikační práce můžete v UKAŽi hledat zadáním autora, názvu či klíčových slov do vyhledávacího pole a filtrováním výsledků pomocí filtru „Závěrečné práce“ na levé straně.

Pokud hledáte práce, které byly obhájené v nedávné době, můžete zkusit vyhledávat i přímo v Digitálním repozitáři UK (https://dspace.cuni.cz).


Nevíte si rady s EIZ? Přihlaste se na seminář!

Pokud si nejste jistí jak s EIZ pracovat, jak zdroje hledat a orientovat se v nich, můžete se přihlásit na některý z nabídky seminářů, které pro vás Knihovna FF UK pořádá. Na seminářích budete mít možnost zeptat se přímo na cokoliv, s čím si nevíte rady. Podívejte se na nabídku seminářů EIZ zde.


Máte další otázky na elektronické zdroje? Přečtěte si prosím často kladené dotazy a pokud v nich nenajdete odpověď na svou otázku, kontaktujte nás!
eiz@ff.cuni.cz