Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Služba pro registrované uživatele knihoven FF UK

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) umožňuje interním uživatelům FF UK (zaměstnancům a studentům fakulty) získat dokumenty, které se nenacházejí ve fondu Knihovny FF UK, z mimopražských knihoven na území České republiky nebo z knihoven v zahraničí (mezinárodní MVS).

Literatura půjčená prostřednictvím MVS a mezinárodní MVS je určená pouze k prezenčnímu studiu ve studovnách Knihovny Jana Palacha Historického kabinetu (1.7.-19.7.). Na žádost je možné knihu doručit k prezenčnímu studiu do jiné oborové knihovny FF UK. Knihu do oborové knihovny přenáší zaměstnanec zajišťující MVS a mezinárodní MVS (nikoliv čtenář).

Poskytování MVS upravuje Provozní řád Knihovny FF UK.

Objednávky dokumentů

Výpůjčky MVS a MMVS zajišťuje interním uživatelům Filozofické fakulty UK Knihovna Jana Palacha. Zahraniční publikace/ kopie se objednávají prostřednictvím NK ČR, která má na vyřízení požadavků lhůtu tři měsíce. Požadované dokumenty lze stornovat max. do dvou pracovních dnů od jejich objednání a to prostřednictvím emailu mvs@ff.cuni.cz. Platbu je nutné uhradit i za dokumenty, které nebyly včas stornovány.

Objednávky zasílejte na email: mvs@ff.cuni.cz

Údaje potřebné pro objednání dokumentů:

 • Knihy: název, autor, místo a rok vydání, ISBN
 • Kopie článků: autor a název článku, název časopisu, rok vydání, ročník, číslo, strany, ISSN
 • Vaše osobní číslo UK (ID)

Ceník

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

V současné době jsou v rámci MVS zpoplatněny pouze kopie, výše úhrady závisí na sazebníku knihovny, která kopii poskytuje.

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

 • Poplatky účtované za MMVS se řídí ceníkem Národní knihovny ČR.
 • Za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky dodané z Evropy (mimo Velké Británie): 250,- Kč.
 • Za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky dodané z Velké Británii a z mimoevropských zemí:  450,- Kč.
 • Tištěné kopie z fondů zahraničních knihoven: 40,- Kč za každých započatých 5 stran (elektronické dodání kopií neposkytujeme).

Uživatelé FF hradí náklady na objednané služby v plné výši poté, co jsou pracovníkem KFF informováni o příchozím dokumentu, a to buď formou hotovostní zálohy, nebo bezhotovostní platbou – viz stránku Platby MMVS převodem.

MVS z fondů FF UK pro kolektivní uživatele

Knihovny ČR mohou žádat o MVS z fondů FF UK. MVS dokumentů z fondu jednotlivých dílčích knihoven FF UK zajišťuje Knihovna Jana Palacha.

V rámci MVS je možné zapůjčit dokumenty určené k absenčnímu půjčování označené jako

 • běžná výpůjčka
 • studijní výpůjčka
 • krátkodobá výpůjčka

Z absenčních i prezenčních výpůjček je možné požádat o kopii vybrané části dokumentu v rozsahu do 20 stran.

Publikace zapůjčené v rámci MVS jsou určeny výhradně k prezenčnímu studiu ve studovnách knihovny, která si MVS vyžádala.

Kvalifikační práce není možné v rámci MVS zapůjčit. Po předchozí dohodě je možné jejich prezenční studium ve studovně FF UK. V souladu s ustanovením autorského zákona není u kvalifikačních prací možné pořizování kopií.

Poskytování MVS upravuje Provozní řád Knihovny FF UK.

Objednávky dokumentů z depozitáře v Lešeticích

Přes službu MVS zajišťujeme interním uživatelům Knihovny FF UK výpůjčky z depozitáře v Lešeticích. Objednávky zasílejte na email: mvs@ff.cuni.cz.

Údaje potřebné pro objednání dokumentů:

 • Knihy: název, autor, místo a rok vydání, ISBN
 • Kopie článků: autor a název článku, název časopisu, rok vydání, ročník, číslo, strany, ISSN
 • Vaše osobní číslo UK (ID)

Kontakt

Bc. Anna Eleonora Pšánská Krejzová (anna.krejzova@ff.cuni.cz)
tel.: +420 221 619 270
e-mail: mvs@ff.cuni.cz