Personální identifikátory a citační databáze

Personální identifikátory

Jste-li akademickým nebo vědeckým pracovníkem (tedy vyjma THP zaměstnanců), studentem doktorského studia nebo jiným publikujícím členem akademické obce, doporučujeme Vám založit se tzv. personální identifikátory. Jejich evidence, tedy způsob a okolnosti evidence, je zakotvena v Opatření rektora č. 40/2021 ve znění OR 26/2023 o Evidenci tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově.

Založení personálních identifikátorů vám pomůže hned v několika ohledech. Dříve nebo později můžete narazit na autora, jehož jméno bude shodné s vaším, případně v důsledku přenášení záznamů mezi databázovými systémy budete uvedeni s překlepy. Za účelem odstranění těchto překážek byly vytvořeny personální identifikátorytedy jedinečné účty vedoucí na vaši autorskou identitu. Ty vám do budoucna poslouží např. při dohledávání citací (ať už k habilitačnímu řízení či k jiným účelům), pro vlastní prezentaci, a to ať už při žádání o granty nebo výjezdy do zahraničí, nebo jako veřejný doklad vaší publikační činnosti.

Aby vše fungovalo tak, jak má, a informace na Vašem profilu odpovídaly realitě, je potřeba se ke svému identifikátoru občas přihlásit a data v daném profilu zkontrolovat.

Návody pro založení personálních identifikátorů

Evidence personálních identifikátorů na UK

Jakmile máte identifikátor vytvořený, je nutné jej vložit ke schválení do informačního systému VĚDA. Tím se identifikátor napojí na záznamy publikací v OBD. V tomto návodu najdete, jak při evidenci postupovat.

Vložený identifikátor ≠ schválený identifikátor. Pro schválení identifikátoru v IS Věda je vždy nutné kontaktovat fakultního koordinátora.

Souhrnný návod (pdf) k tématu personálních identifikátorů dostupný zde.

Citační databáze

Citační databáze jsou bibliometrické a scientometrické nástroje, které dokáží sledovat a vyhodnocovat citační ohlasy a další bibliometrické ukazatele u publikovaných textů. Prostřednictvím těchto databází lze sledovat dosažené vědecké výsledky jednotlivých autorů, ale také celých institucí.

Nejvýznamnější databáze jsou Web of Science a Scopus.

Pokud chcete publikovat v časopise, který je indexován v jedné z těchto databázi, můžete využít návody na vyhledání vhodného periodika zde:

V případě dotazů se můžete obrátit na e-mail petra.steinbergerova@ff.cuni.cz .