Reprografické služby a 3D tisk

Ve vybraných knihovnách FF UK (Knihovna Jana Palacha, Knihovna Celetná, Knihovna Šporkova paláce) jsou k dispozici samoobslužné multifunkční stroje pro tisk, kopírování a skenování, které jsou zapojené do systému tiskových služeb na FF UK. V Knihovně Jana Palacha a v Knihovně Ústavu pro dějiny umění jsou k dispozici speciální knižní skenery pro šetrné skenování z knih.

Reprografické služby v knihovnách FF UK a jinde na FF UK jsou přístupné všem držitelům některého z uživatelských průkazů vydávaných Univerzitou Karlovou. Uživatelé z FF UK mají služby zpravidla přístupné automaticky, uživatelé z jiných fakult, účastníci kurzů celoživotního vzdělávání a uživatelé se statutem tzv. externího uživatele služeb musí před prvním použitím požádat službu o aktivaci účtu pro tiskové služby, nebo se obrátit na kontaktní osobu (viz níže).

Dobíjení kreditu

Tisk a kopírování je zpoplatněno a čerpáno z uživatelem vloženého kreditu, který se dobíjí buď bezhotovostně platební kartou přes službu WebPay po přihlášení do webového rozhraní https://myq.ff.cuni.cz, nebo hotovostí na dobíjecím automatu, který je umístěn v PC studovně Knihovny Jana Palacha.

Vracení nevyčerpaného kreditu

Je možné po celou dobu studia. Po ukončení studia si zůstatek vyberte co nejdříve, nejpozději však 1 měsíc po SZZK. Kredit se vrací převodem na účet pouze v rámci ČR, na základě vyplněného formuláře. Vyplněný, podepsaný a naskenovaný formulář pošlete na adresu info.cz@dcz.kyocera.com, nebo osobně v sídle dodavatele tiskových služeb, firmy KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o  na adrese – Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 19000 Praha 9.

Více informací a vybrané funkce

  • Tisk lze poslat nejen z fakultních počítačů (tiskárna MyQ v seznamu tiskáren), ale i z vlastních zařízení přes webové rozhraní.
  • Tiskové úlohy lze sledovat a mazat v rozhraní přístroje, anebo vzdáleně přes webové rozhraní na adrese https://myq.ff.cuni.cz.
  • Všechny přístroje umožňují přímý tisk z USB flash pamětí a skenování do těchto pamětí. Použití externích disků není zpravidla možné.
  • Při skenování souborů do velikosti 8 MB je soubor zpravidla poslán na e-mailovou adresu uvedenou v univerzitním účtu uživatele, při překročení velikosti je uživateli odeslán odkaz ke stažení s 24h expirací.
  • Další informace o funkcích a návody najedete na informační stránce tiskových služeb zde.

Upozornění

Tiskové služby na FF UK včetně knihoven, smluvně zajišťuje společnost KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. Knihovna FF UK nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu a spolehlivost těchto služeb. Služba v knihovnách poskytuje čtenářům asistenci v základním ovládání tiskáren. V případě výpadku tiskových služeb knihovna pouze předává informaci kontaktní osobě pro záležitosti tisku. Kontaktní osobou pro řešení problémů s tiskem je p. Ondřej Staněk, Laboratoř výpočetní techniky FF UK, tel. 221 619 825.

Další informace a návody

  • Informační stránka tiskové a kopírovací služby na FF UK. Přejít.

3D tisk

O službě

Registrovaným uživatelům Knihovny FF UK je k dispozici dvoutrysková 3D tiskárna BCN3D Sigmax R19 s možností tisku libovolných předmětů podle vlastních 3D modelů, např. pomůcek do výuky, replik na výstavy aj.

Obecné podmínky a kontakty

  • Tiskárna se nachází v budově FF UK v Celetné ul. 20, místnost 134 (1. patro)
  • Každý nový uživatel 3D tiskárny musí před prvním použitím tiskárny absolvovat školení o přibližné délce 1h.
  • Náklady na tisk: 8 základních barevných náplní pořízených Knihovnou FF UK je uživatelům volně k dispozici. Velké formáty či tisky ze speciálních náplní (tzv. filamentů) tiskne uživatel z vlastního zakoupeného a doneseného materiálu. Více informací a doporučení na nákup vhodných filamenů obdrží uživatel individuálně při úvodním povinném školení.
  • Kontaktní osoba a školitel: Bc. Jan Brebera, tel. 221 619 672