Knihovna Šporkova paláce

O knihovně

Knihovna Šporkova paláce se nachází v budově Sweerts-Sporckova paláce v Hybernské ulici. První nepřímé zmínky o objektech v této lokalitě najdeme již v pramenech z 2. poloviny 15. století. V průběhu času budova několikrát změnila majitele a nakonec ji v roce 1699 odkoupil F. A. Špork, jehož jméno nese dodnes. Během následujících staletí palác vystřídal řadu majitelů, což se žalostně odrazilo na jeho technickém stavu. V roce 1974 byla zrušena Univerzita 17. listopadu, která v budově sídlila, a některé její součásti následně splynuly s FF UK (např. s Ústavem translatologie, jenž zde působí již od svého vzniku v r. 1963). V současné době ve Sweerts-Sporckově paláci sídlí tři pracoviště Filozofické fakulty: Ústav translatologie, oddělení komparatistiky Ústavu české literatury a komparatistiky a oddělení rumunistiky Katedry jihoslovanských a balkanistických studií.

Knihovna Šporkova paláce je situována v přízemí budovy a spravuje fondy translatologie, iberoamerikanistiky, rumunistiky a částečně i dějin umění (pozůstalost D. Veselého). Fond v současnosti čítá téměř 50 000 jednotek, z čehož podstatnou část tvoří knihy a unikátní periodika z fondu iberoamerikanistiky; řada knih je např. z pozůstalosti překladatele Milana Hraly a iberoamerikanisty Čestmíra Loukotky.

Kromě studentů a akademických pracovníků poskytuje knihovna své služby i nemalému počtu externích uživatelů. Menší část fondu se nachází přímo ve volném výběru v prostorách knihovny a studovny. Druhá, větší část, je uskladněna v prostorách depozitáře pod knihovnou. Tyto deponované jednotky je třeba pro případné vypůjčení předem objednat přes centrální vyhledávač UKAŽ.
K dispozici čtenářům je v knihovně i studovna vybavená počítači, kopírka/tiskárna a možnost využití fakultní wi-fi sítě Eduroam.

Aktuality z Knihovny Šporkova paláce můžete také sledovat na našem Facebooku.

Užitečné informace
AdresaHybernská 1036/3, 110 00 Praha 1
Otevírací dobaViz stránku Otevírací doba knihoven
Platba zpozdného v hotovosti ANO
Kontakty
Telefon221 619 525
E-maillibspork@ff.cuni.cz
KnihovníkMgr. Tomáš Mlynář
Mgr. Markéta Malcová
Odborný garantPhDr. Simona Binková, CSc. (SIAS)
PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D. (ÚTRL)
Knihovní fondytranslatologie, iberoamerikanistika, rumunistika, dějiny umění, část fondu Knihovny Jinonice (knihovnictví a informační věda)