Informace pro čtenáře

Knihovna Šporkova paláce spravuje následující fondy:

– fond translatologie
– fond iberoamerikanistiky
– fond rumunistiky
– fond dějin umění (pozůstalost D. Veselého)
– fond Knihovny Jinonice (knihovnictví a informační věda)

Jako průkaz do knihovny slouží studentům UK ISIC nebo studentský průkaz, zaměstnancům průkaz zaměstnance. Ostatní zájemci si mohou průkaz vyřídit zde: IPSC
V případě fondů iberoamerikanistiky, dějin umění, rumunistiky a knihovnictví & informační vědy je třeba všechny tituly objednávat předem pomocí Vašeho čtenářského konta: Centrální vyhledávač UKAŽ – o vyřízení rezervace budete následovně vyrozuměni prostřednictvím e-mailu. V případě on-line objednávek si knihovna vyhrazuje na jejich přípravu čas do druhého dne. V případě vrácení dokumentu do biblioboxu je třeba počítat s 1 pracovním dnem na zpracování.

Výpůjční řád/Borrowing Rules

Zpozdné lze platit v hotovosti v knihovně, případně platební kartou (v Knihovně Jana Palacha a v Knihovně Celetná) či bezhotovostně bankovním převodem.

Služby knihovny

– možnost práce na PC
– přístup k databázi FRANTEXT (1 PC), program TRADOS (+ MultiTerm) (3 PC)
– wi-fi pro studenty FF UK (Eduroam)
– dostupné e-prezenčky pro UK
tiskové služby (platí se dobitým kreditem na studentském průkazu)
– možnost využití skříněk k úschově osobních věcí (pouze během daného dne v provozní době knihovny)

Glosáře v elektronické podobě získáte na vyžádání u knihovníků na výpůjčním pultu.

E-zdroje na UK (UKAZ, PEZ)
Portál elektronických informačních zdrojů – PEZ 
E-BOOKS
Digitální univerzitní repozitář (DigiTool)