Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky

O knihovně

Knihovna ÚFaR se zaměřuje na filosofii, religionistiku a příbuzné obory. Kromě studijní literatury pro studenty ÚFaRu nabízí odbornou, především cizojazyčnou literaturu a prameny určené k vědeckému bádání. Je proto hojně navštěvována jak studenty a akademiky, tak odbornou veřejností.

V roce 2002 byla dokončena rekonstrukce, v jejímž důsledku měla knihovna jako jedna z prvních na fakultě zabezpečený fond. Do předsálí byly umístěny šatní skříňky a pracovní počítače. V prostoru za výpůjčním pultem byl vytvořen dvoupatrový volný výběr, kde jsou knihy uspořádány na základě specifické, přehledné klasifikace. V proskleném arkýři s výhledem na Vltavu a Pražský hrad se nachází studovna s 12 studijními místy a s literaturou k prezenčnímu studiu, kde můžete nalézt encyklopedie, sebrané spisy, základní příručky nebo literaturu ke státnicím či vybraným kurzům. Dále jsou zde k dispozici aktuální výtisky odebíraných periodik. Celý fond včetně periodik je dohledatelný přes centrální vyhledávač UKAŽ.

Část fondu je uložena v kabinetech a učebnách na patře v lokálním depozitáři. Na přání či na základě rezervace přes centrální vyhledávač UKAŽ lze knihy obratem nachystat k vypůjčení (během semestru je tato možnost určována probíhající výukou). Knihovna uchovává v přísně prezenčním režimu staré tisky, některé z nich pochází už ze začátku 17. století.

Knihovnu spravuje jeden knihovník; společně s pomocnými vědeckými pracovníky z řad studentů zajišťují otevírací dobu, výpůjční služby a vytvářejí přátelské studijní prostředí.

Více informací o fondu a historii knihovny naleznete na webu ÚFaR.

Užitečné informace
Adresanám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, (2. patro, č. dv. 224)
Otevírací dobaViz stránku Otevírací doba knihoven
Platba zpozdného v hotovostiANO
Kontakty
Telefon 221 619 278
E-mail libufar@ff.cuni.cz
KnihovníkBc. Jan Černín
Odborní garantiprof. Karel Thein, Ph.D.
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Web Knihovna ÚFaR
Jak to v knihovně vypadá?
FFUK: ilustrace – v knihovně