Knihovna Katedry pomocných věd historických a archivního studia

O knihovně

Knihovna PVHAS shromažďuje a zpřístupňuje odbornou literaturu ke všem disciplínám, které jsou na katedře pěstovány, zejména tedy k jednotlivým pomocným vědám historickým, archivní teorii, dějinám správy, nauce o pramenech, veřejné správě a spisové službě.

Chronologické vymezení je rovněž široké, od starých tisků, přes knihy z 19. a 20. století až po žhavé novinky. Významným celkem je původní odborná knihovna Státní archivní školy, která má obsahovou i estetickou hodnotu, protože škola měla vlastního knihaře a vazby jsou vkusně a jednotně provedené.

Nezanedbatelná je rovněž starší zahraniční produkce, například cizojazyčné práce o dějinách středověku a renesance z pozůstalosti Josefa Macka – mnohdy jde o jediný exemplář na našem území, obdobně je tomu u edic pramenů z celého středoevropského prostoru. Rozsáhlé jsou i fondy periodik, (nejen vydávaných domácími archivy, ale i zahraničních) a separátů.

Doplňování probíhá kontinuálně, kromě občasných nákupů zejména nejnovější zahraniční literatury doplňuje knihovna (převážně formou darů) také starší práce, které jsou hodnotné a nejsou dosud ve fondu zastoupeny.

Celkem má knihovna necelých 37 000 jednotek, z nichž si lze domů půjčovat zejména monografie vydané po roce 1950. Naopak časopisy, separáty, slovníky a encyklopedie, stejně jako kvalifikační práce a většinu knih vydaných před rokem 1950 si lze prostudovat nebo nafotit ve studovně.

Užitečné informace
Adresanám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, 2. patro, č. dv. 213
Otevírací dobaViz stránku Otevírací doba knihoven
Platba zpozdného v hotovosti NE
Kontakty
Telefon 221 619 327
E-mail libpvha@ff.cuni.cz
Knihovník PhDr. Nikola Bulková
Odborný konzultant Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Web Knihovna KPVHAS
Další informaceObjednávky z centrálního vyhledávače UKAŽ nejsou v knihovně možné.