Knihovna Ústavu germánských studií

O knihovně

Knihovně ÚGS se nachází ve třetím patře historické budovy Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha. Na půdě knihovny se nachází studovna, v níž je několik míst pro studium, dva počítače, terminál pro vyhledávání v centrálním vyhledávači UKAŽ a multifunkční zařízení pro tisk, kopírování a skenování, které je uživatelům rovněž k dispozici.

Kromě studovny disponuje depozitářem, kde je uložena největší část knižního fondu. Další knihy jsou umístěny na chodbě ve skříních, v kabinetech vyučujících, v posluchárně a část fondu je v depozitářích Jenštejn a Krystal.

Ve fondu se nachází několik zajímavých knižních celků, které knihovna dostala darem, případně zde v knihovně zůstaly z doby předválečné, meziválečné i válečné. Jedná se o dar soukromé odborné knihovny pana profesora Richarda Brinkmanna, který působil na Univerzitě Tübingen, jehož přesun do Knihovny ÚGS se uskutečnil po roce 2002. Dalším knižním celkem je pozůstalost po panu profesoru Jaromíru Povejšilovi, kterou knihovně věnovala jeho manželka Jaroslava Dienstbierová v roce 2012.
A posledním zajímavým, ojedinělým a vzácným celkem fondu je soubor diplomových a dizertačních prací z bývalé pražské německé univerzity.

Více informací o knihovně a jejím fondu naleznete na webu ÚGS.

Aktuality z Knihovny ÚGS můžete také sledovat na našem Facebooku.

Užitečné informace
Adresanám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, (3. patro, č. dv. 323)
Otevírací dobaViz stránku Otevírací doba knihoven
Platba zpozdného v hotovosti NE
Kontakty
Telefon 221 619 246
E-mail libgerm@ff.cuni.cz
Knihovnice Mgr. Markéta Malcová
Mgr. Karolína Bučková
Mgr. Martina Doležalová
WebKnihovna ÚGS