Knihovna Ústavu hudební vědy

Knihovna je do odvolání UZAVŘENA. Přístup je knihám je zajištěn prostřednictvím online požadavků z centrálního vyhledávače UKAŽ, knihy samotné jsou vydávány v Knihovně Jana Palacha v její otevírací době.

O knihovně

Historie hudebněvědného fondu knihovny sahá do roku 1869, kdy na Karlo-Ferdinandově univerzitě vznikla muzikologie jako samostatný obor. Po rozdělení univerzity na českou a německou se hudební vědy přednášely na obou větvích. Česká hudební věda byla de facto založena roku 1909 získáním profesury Zdeňka Nejedlého. Knihovny obou kateder však nejdříve plnily spíše funkci příručních knihoven vyučujících. Teprve na počátku 50. let 20. století začala knihovna plně sloužit široké akademické veřejnosti.

Knihovna obsahuje literaturu z celého spektra muzikologických oborů a příbuzných disciplín, jako např. literatura, divadlo, etnologie, estetika, pedagogika, psychologie či liturgika. Nezanedbatelnou část fondu tvoří etnomuzikologická literatura a tituly reprezentující moderní oblasti výzkumu jako například kulturní analýza hudby, postkoloniální a feministická muzikologie, sound studies, výzkum populární hudby či videoklipu.

Knihovna disponuje reprezentativní sbírkou edic staré hudby, v rámci České republiky má knihovna nejkompletnější notovou edicí renesanční hudby Corpus Mensurabilis musicae. Soubor hudebnin pokrývá období od středověku až po současnost. Knihovna uchovává i fond starých tisků a rukopisů, u rukopisných hudebnin se jedná o bohemikálie z 18. a 19. století. Součástí fondu jsou zvukové a audiovizuální nosiče (CD, DVD, gramofonové desky).

K dispozici jsou dva počítače s přímým přístupem do elektronických databází nejen FF UK a profesionálními notačními programy Sibelius a Finale.

Více informací o knihovně a jejím fondu naleznete na webu ÚHV.

Aktuality z Knihovny ÚHV můžete také sledovat na našem Facebooku.

Užitečné informace
Adresa nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, (4. patro, č. dv. 402)
Otevírací dobaKnihovna je do odvolání UZAVŘENA. Přístup je knihám je zajištěn prostřednictvím online požadavků z centrálního vyhledávače UKAŽ, knihy samotné jsou vydávány v Knihovně Jana Palacha v její otevírací době.
Platba zpozdného v hotovosti NE
Kontakty
Telefon 221 619 828
E-mail libhude@ff.cuni.cz
Knihovník Mgr. Anna Kaznacheeva
Odborný garant Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
WebKnihovna ÚHV
Jak to v knihovně vypadá?