Knihovna Ústavu pro klasickou archeologii

O knihovně

Samostatný studijní obor Klasická archeologie byl na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě založen již roku 1872, prvním profesorem byl Otto Benndorf. V roce 1882 byla univerzita rozdělena na část českou a německou a u zrodu české klasické archeologie stál prof. Hynek Vysoký, který byl v roce 1910 jmenován řádným profesorem a teprve pak mohl být na české univerzitě definitivně založen Ústav pro klasickou archeologii se sídlem v pražském Klementinu. Po 2. světové válce byl ústav přiřazen ke klasické filologii a starověkým dějinám, se kterými tvořil Katedru věd o antickém starověku a na počátku 90. let došlo k opětovnému osamostatnění ústavu se samostatnou knihovnou.

Knihovna Ústavu pro klasickou archeologii spravuje knižní a časopisecký fond čítající téměř 16 000 svazků, který zahrnuje monografie, encyklopedie a edice obsahově se týkající umění a archeologie pravěkého a starověkého Řecka a Itálie, helénistických říší po Alexandrovi Velikém, římských provincií a raně-křesťanského období, ale i vztahů k okolním oblastem, jako střední Evropa, Černomoří, nebo jižní a střední Asie. Mnohdy jde o jediný exemplář dané publikace v zemi. Fond časopisů obsahuje 320 titulů od roku 1824 až do současnosti. Z nejnovější a stále doplňované časopisecké produkce může knihovna nabídnout 40 titulů, vydávaných významnými archeologickými institucemi u nás a v Evropě, ale i v USA a v západní Asii.

Užitečné informace
AdresaCeletná 20, 116 36 Praha 1, 3. patro, č. dv. 340, č. dv. do přístupové chodby 347
Otevírací dobaViz stránku Otevírací doba knihoven
Platba zpozdného v hotovostiNE
Kontakty
Telefon221 619 724
E-maillibklar@ff.cuni.cz
KnihovniceMartina Tvrzová
Odborný konzultantMgr. Jan Kysela, Ph.D.