Knihovna romistiky

O knihovně

Knihovna romistiky v současnosti funguje jako jedna z knihovních sbírek, které obsluhuje Knihovna Celetná. Přístup je knihám je zajištěn prostřednictvím online požadavků z centrálního vyhledávače UKAŽ, knihy samotné jsou vydávány v Knihovně Celetná

Fond tvoří odborné publikace vztahující se komplexně k Romům v bývalém Československu, na území Evropy, ale i mimo ni. Vznikla z činnosti pracovníků Semináře romisitiky (na FF UK jako studijní obor od roku 1991), díky průběžným nákupům, ale i osobním darům a výměnám. Část knih pochází z písemných pozůstalostí zakladatelek oboru Mileny Hübschmannové a Hany Šebkové

Knihovní sbírka pokrývá oblasti historie a jazyka Romů a jejich kultury v užším i širším smyslu, ale i témata týkající se postavení Romů ve společnosti, projevů anticiganismu a boje za rovná práva

Zahrnuje publikace z vědních oborů jako jsou historie, lingvistika, antropologie a etnografie, muzikologie, literární věda, sociologie, politologie, psychologie, pedagogika atp. Obsahuje též rozsáhlou podsbírku k tématu holokaustu Romů a Sintů.  

Mimo odborných publikací, slovníků a učebnic je součástí fondu rovněž beletristická podsbírka soustředěná na texty romských autorů. Vedle autorských textů obsahuje též publikace zaměřené na folklor. Součástí fondu je i sbírka romistických periodik z ČR i zahraničí. 

Užitečné informace
AdresaCeletná 20, 116 38 Praha 1 (přízemí, č. dv. 032)
Otevírací dobaViz stránku Otevírací doba knihoven
Kontakty
Telefon221 619 672
E-maillibceletna@ff.cuni.cz
KnihovníciMgr. Petr Schink
Bc. Jan Brebera
Odborný konzultantMgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D.