Knihovna Ústavu pro dějiny umění

O knihovně

Počátky knihovny se datují do poloviny 19. století. Utvářela se postupným sjednocováním seminárních knihoven české a německé univerzity. Významným zdrojem akvizice byly dary soukromých knihoven významných osobností oboru. Mezi nejcennější patří knihovny Mons. Josefa Lehnera a prof. Josefa Cibulky, které tvoří základ historického fondu knihovny. Z pozdějších odkazů jsou to např. knihovny prof. Mojmíra Horyny a prof. Dalibora Veselého.
V současnosti je ve fondu přes 60 000 svazků, které jsou rozdělené do 9 dílčích celků. Prvním z celků jsou staré tisky, soubor cca. 850 kusů vzácných publikací z oblasti dějin umění a architektury, historicky nejcennější část fondu. Dalším je byzantologická knihovna, rozsáhlá tematická sbírka knih z konce 18. a počátku 19. století převážně v němčině, francouzštině a ruštině.

Z dalších celků stojí za zmínky pozůstalosti či části pozůstalostí Msgre. Ferdinanda Josefa Lehnera, jíž tvoří základní literatura středověkého umění, a také prof. PhDr. Josefa Cibulky, která nám nabízí průřez dějinami oboru se vzácnými díly z přelomu 19. a 20. století. Obě výše zmíněné pozůstalosti patří mezi nejcennější fondy knihovny a tvoří základ historického fondu knihovny. Tzv. Horynova knihovna je odkazem prof. PhDr. Mojmíra Horyny, v níž se nachází především literatura se zaměřením na české a německé baroko. Posledním pozůstalostním celkem je knihovna Dalibora Veselého, kterou tvoří cca. 6000 svazků věnovaných dějinám a teorii umění a architektury, filozofii, teologii a historii. Je rozdělena na dvě části. Knihy o filozofii, teologii a historii jsou umístěny v Knihovně Šporkova paláce, knihy o dějinách, teorii a metodologii umění a architektury v Knihovně ÚDU.

Fond časopisů knihovny tvoří 190 titulů převážně evropské provenience od 19. století do současnosti. Knihovna disponuje i fondem kvalifikačních prací, tedy souborem 950 titulů diplomových, rigorózních, dizertačních a habilitačních prací. Posledním celkem, který tvoří fond knihovny je literatura běžné produkce, v němž se nachází publikace z oblasti dějin umění a architektury od konce 19. století do současnosti. Součástí je také „příruční knihovna“, určená k základní orientaci v oboru.

Více informací o knihovně a jejím fondu naleznete na webu Ústavu pro dějiny umění.

Užitečné informace
AdresaCeletná 20, 116 36 Praha 1, 4. patro,  č. dv. 448
Otevírací dobaViz stránku Otevírací doba knihoven
Platba zpozdného v hotovostiNE
Kontakty
Telefon221 619 698
E-maillibdume@ff.cuni.cz
KnihovníciPhDr. Lenka Vobrubová
Odborný garantPhDr. Richard Biegel, Ph.D.
WebKnihovna Ústavu pro dějiny umění