Knihovna Katedry estetiky

O knihovně

Knihovna katedry estetiky vznikla v roce 1993 po oddělení od Knihovny dějin umění. Knihovní fond, tvořený monografiemi, sborníky, časopisy a xerokopiemi je zaměřený na estetickou a filozofickou literaturu, obsahuje ale i knihy z psychologie, sociologie a dějin umění.

V knihovně se nachází okolo 6000 svazků, včetně časopiseckého fondu a fondu závěrečných prací. Fond se v roce 1996 rozrostl nákupem pozůstalosti prof. Miloše Jůzla. Díky promyšlené akviziční činnosti se, navzdory omezeným finančním prostředkům, ale i zásluhou četných grantů členů katedry a nákupy literatury z grantových prostředků, podařilo vytvořit velmi kvalitní fond, o čemž svědčí množství výpůjček od studentů i pedagogů z řady jiných oborů.

Užitečné informace
AdresaCeletná 20, 116 36 Praha 1, 2. patro, č. dv. 230
Otevírací dobaViz stránku Otevírací doba knihoven
Platba zpozdného v hotovosti NE
Kontakty
Telefon 221 619 620
E-mail libeste@ff.cuni.cz
KnihovniceKateřina Novotná
Odborný konzultant Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
WebKnihovna Katedry estetiky