Kontakty

Mgr. Jan Kamenický

klic    Vedoucí knihovny

mail   jan.kamenicky@ff.cuni.cz

phone    221 619 810

Mgr. Anna Maříková

klic    Zpracování fondu; zástupce vedoucího knihovny

mail   anna.marikova@ff.cuni.cz

Mgr. Zuzana Macháčková

klic    Výpůjční pult; katalogizace

mail   zuzana.machackova@ff.cuni.cz

phone    221 619 338

Renata Naušová

klic    Výpůjční pult

mail   renata.nausova@ff.cuni.cz

phone    221 619 338

Bc. Karolína Padělková

klic    Propagace služeb; správa webu a sociálních sítí

mail   karolina.padelkova@ff.cuni.cz

phone    221 619 358

Mgr. Tereza Papayová

klic    Výpůjční pult; katalogizace

mail   tereza.papayova@ff.cuni.cz

phone    221 619 338

Mgr. Tereza Pecková

klic    Recepce; technický provoz

mail   tereza.peckova@ff.cuni.cz

phone    221 619 418

Šárka Zámečníková

klic    Výpůjční pult; správa skladů

mail   sarka.zamecnikova@ff.cuni.cz

phone    221 619 827

Odborní garanti knihovny

  • prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
  • doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
  • Mgr. František Martínek, Ph.D.
  • Jiří Januška, Ph.D.
  • PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.