O knihovně

Chcete pro sebe, své studenty nebo kolegy zorganizovat seznámení s Knihovnou Jana Palacha prostřednictvím komentované prohlídky s představením základních služeb?
Dejte nám vědět na kjp@ff.cuni.cz a společně připravíme prohlídku na míru.


Běžná otevírací doba

pondělí–čtvrtek 8–20h

pátek 8–18h

Otevírací doba je zpravidla upravena v letním období (červenec–září). Ve dnech státem uznaných svátků je knihovna vždy zavřená.


Orientace v knihovně a umístění fondů

Knihovna je umístěna ve třech barevně odlišených podlažích:

🔴🟠🟡 V prvním podzemním podlaží (červená barva) se nachází samoobslužná šatna, recepce, výpůjční pult, červená studovna, červený volný výběr, oranžový volný výběr (beletrie), žlutý volný výběr (oddechová literatura pod schodištěm), počítačová studovna se samoobslužným tiskem, týmová studovna, sociální zázemí a automaty s občerstvením.

🔵 V přízemním podlaží (modrá barva) se nachází volný výběr časopisů, modrý volný výběr knih se studovnou a galerie se studijními místy.

🟢 V prvním nadzemním podlaží (zelená barva) najdete zelený volný výběr knih, studovnu a odpočinkovou zónu.

Orientační plán Knihovny Jana Palacha

Fondy ve volném výběru

V knihovně najdete šest volných výběrů knih, které jsou pro snazší orientaci barevně rozlišeny:

🔴 volný výběr červené studovny (vstup z červené studovny, první podzemní podlaží) – všeobecná příručka, knihovnictví, žurnalistika, filologie

🔵 volný výběr modré studovny (v modré studovně, přízemní podlaží) – filozofie, psychologie, sociologie, andragogika, pedagogika, etnologie, umění, filmová věda, divadelní věda

🟢 volný výběr zelené studovny (v zelené studovně, první nadzemní podlaží) – archivnictví, pomocné vědy historické, hospodářské a sociální dějiny, historie, geografie.

🟠 volný výběr beletrie – oranžová barva (vstup po schodech v počítačové studovně) – beletrie, korespondence, paměti, biografie.

🟡 volný výběr oddechové literatury – žlutá barva (vestavěná knihovna pod schodištěm v červené studovně) – neprofilová literatura, oddechová literatura, self-help, DIY, komiks a další

volný výběr časopisů – bílá barva (galerie v přízemním podlaží) – vybrané soubory vázaných ročníků časopisů a aktuální ročníky většiny časopisů, které knihovna odebírá

Každá kniha ve volném výběru má signaturu na hřbetu. Ta se skládá z prefixu CS, který je společný pro všechny knihy. Po něm následuje číslo tematické skupiny, k níž kniha svým zaměřením náleží. Po čísle následují první tři písmena ze jména autora či jiného původce knihy. Pokud kniha nemá uvedeného autora, jsou to první tři písmena z názvu. Pokud je kniha vícedílná, po písmenech následuje číslo dílu. Pokud je kniha na regále víckrát, první výtisk se nerozlišuje, další jsou označeny písmeny podle pořadí v abecedě.

Signatury ve volném výběru beletrie a oddechové literatury nemají číselné tematické rozlišení, ale pouze prefixy CS BEL (beletrie) CS KOR (korespondence) CS BIO (biografie) a CS PAM (paměti), CS COM (komiks), CS RLX (relax), po kterých následují první tři písmena ze jména autora.

Soubory vázaných časopisů jsou označeny prefixem CS ČAS a zkratkou z názvu.

Nad signaturou můžete najít:

růžový puntík: kniha je určena výhradně pro prezenční studium, studování těchto knih nemusíte hlásit službě na výpůjčním pultu

zelený puntík: kniha má status studijní výpůjčky, můžete si ji půjčit automaticky na tři měsíce

žádný puntík: kniha má status běžné výpůjčky a výpůjční lhůta je jeden měsíc, s možností prodloužení o další dva měsíce


Šatny a úložné boxy ve studovnách

K uložení zavazadel a svrchníků můžete využít samoobslužnou šatnu, kterou naleznete vlevo od vchodu do knihovny (bezbariérovou naproti výtahu). Momentálně je k dispozici pouze omezené množství skříněk. S nadměrným zavazadlem a bez ISIC karty, využijte roletovou šatnu s asistencí recepce nebo služby na výpůjčním pultu. Cenné věci si můžete uschovat v trezoru na recepci a osobní věci v boxech ve stolech studoven.

Návod na obsluhu samoobslužných boxů


Bezbariérový přístup do knihovny

Vozíčkáři

Vozíčkáři se dostanou bočním bezbariérovým vchodem z podloubí vedle východu z metra Staroměstská do přízemí hlavní budovy. Pro vstup buď přiloží registrovanou univerzitní kartu nebo zazvoní na ostrahu, dveře se otevírají a zavírají automaticky. U hlavního schodiště v přízemí si přivolají při čelním pohledu levý výtah (pravý není do knihovny zaveden) a sjedou do patra č. -1, kde vystoupí přímo v prostorách knihovny. Naproti výtahu jsou umístěny úložné šatní boxy Z technických důvodů momentálně nejsou tyto skříňky dostupné. V knihovně se nachází samostatný výtah, který spojuje červený volný výběr knih, modrou a zelenou studovnu. V sociálním zázemí v červené studovně je k dispozici bezbariérové WC.

Nevidomí a zrakově postižení

Nevidomí a zrakově postižení čtenáři mohou zavolat z vrátnice na recepci (tel. +420 221 619 338), služba je odvede do knihovny a bude jim během pobytu v knihovně k dispozici podle potřeby.