Oznámení o změnách v provozu Knihovny Filozofické fakulty

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,     

vzhledem k tragickým událostem ze dne 21. prosince 2023 v hlavní budově Filozofické fakulty došlo z rozhodnutí vedení fakulty k následujícím změnám v provozu knihoven a knihovních služeb:  

Všechny knihovny na hlavní budově zůstávají minimálně do 31. ledna 2024 do odvolání uzavřeny a nebude možné z nich půjčovat knihy ani notebooky. Jedná se o následující knihovny: Knihovna Jana Palacha, Knihovna fonetiky, Knihovna anglistiky a romanistiky, Historický kabinet, Knihovna pomocných věd historických, Knihovna filozofie a religionistiky, Knihovna germanistiky, Knihovna hudební vědy a Knihovna finštiny.   

Vypůjčené knihy a notebooky bude možné od 3. 1. 2024 mimořádně vracet v Knihovně Celetná (Celetná 20, přízemí budovy) v rozšířených otvíracích hodinách (po – čt: 9–18, pá: 9–14). V provozu 24/7 je zde také umístěn bibliobox, kam můžete výpůjčky vracet neustále.   

Knihovně Ústavu latinských a řeckých studií (Celetná 20, 1. patro, místnost 139) bude od pondělí 8. 1. zřízena dočasná studovna meziknihovních výpůjčních služeb (MVS/MMVS). Přístupná bude po – čt: 9:00 – 17:00

Všechny výpůjčky ze všech knihoven Filozofické fakulty, které měly být vráceny mezi 21.12.2023 – 29.2.2024 jsou prodlouženy do 1.3.2024. Prodloužení se netýká dokumentů, které měly být vráceny před 21.12.2023, u těch nelze výpůjční lhůtu zpětně změnit.   

Prodlouženy byly i výpůjčky, které měli studenti a zaměstnanci FF UK vrátit v jiných fakultních knihovnách. Změna se projeví ve čtenářském kontu http://ukaz.cuni.cz

V případě nejasností nebo problémů kontaktujte prosím Knihovnu Filozofické fakulty e-mailem na adrese knihovna@ff.cuni.cz. Na tomto kontaktu lze po dobu uzavření knihoven na hlavní budově požádat i o pomoc s vyhledáváním knih z jiných knihoven.  

Při potížích s elektronickými informačními zdroji pište prosím na adresu eiz@ff.cuni.cz.   

K vyhledávání potřebných titulů, můžete využít také Souborný katalog ČR nebo portál Knihovny.cz a zjistit, zda se vámi požadovaný titul nenachází v některé z knihoven ve vaší blízkosti.   

Veškeré další informace naleznete na stránce https://knihovna.ff.cuni.cz/. Sledujte prosím i knihovní sociální sítě.   

V platnosti zůstávají všechny e-mailové i telefonické kontakty na zaměstnance Knihovny FF UK viz https://knihovna.ff.cuni.cz/o-nas/kontaky/ . 

Děkujeme za trpělivost a spolupráci,

PhDr. Kamila Věšínová, Ph.D. 
ředitelka Knihovny Filozofické fakulty UK