Personální identifikátory

Jste-li akademickým nebo vědeckým pracovníkem (tedy vyjma THP zaměstnanců), studentem doktorského studia nebo jiným publikujícím členem akademické obce, doporučujeme Vám založit se tzv. personální identifikátory. Jejich evidence, tedy způsob a okolnosti evidence, je zakotvena v Opatření rektora č. 26/2023 o Evidenci tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově.

Založení personálních identifikátorů vám pomůže hned v několika ohledech. Dříve nebo později můžete narazit na autora, jehož jméno bude shodné s vaším, případně v důsledku přenášení záznamů mezi databázovými systémy budete uvedeni s překlepy. Za účelem odstranění těchto překážek byly vytvořeny personální identifikátorytedy jedinečné účty vedoucí na vaši autorskou identitu. Ty vám do budoucna poslouží např. při dohledávání citací (ať už k habilitačnímu řízení či k jiným účelům), pro vlastní prezentaci, a to ať už při žádání o granty nebo výjezdy do zahraničí, nebo jako veřejný doklad vaší publikační činnosti.

Aby vše fungovalo tak, jak má, a informace na Vašem profilu odpovídaly realitě, je potřeba se ke svému identifikátoru občas přihlásit a data v daném profilu zkontrolovat.

Návody pro založení personálních identifikátorů