Novinky v kontrole dokumentů v Turnitinu

Turnitin (přístup do nástroje zde: http://turnitin.cuni.cz/) je nástroj, který je vhodný pro podporu akademického psaní, jelikož nabízí interaktivní prostředí pro průběžnou zpětnou vazbu. Zároveň je to nástroj, který kontroluje odevzdané texty v kontextu jejich originality proti rozsáhlé databázi zdrojů – i proto je často označován za „antiplagiátorský systém“.

K informacím o nástroji byly doplněny nové metodické pokyny:

Návod pro studenty: 
Kontrola závěrečné práce ve službě Turnitin přes SIS

  • V případě, že student potřebuje svou závěrečnou práci zkontrolovat ještě před finálním odevzdáním, může tak učinit prostřednictvím SISu. Pro detailní informace si návod otevřete.

Návod pro vyučující: 
Rychlá kontrola dokumentu instruktorem bez zakládání třídy a úkolu (tzv. Quick Submit)

  • Tento metodický návod upozorňuje na novou funkci, která vyučujícím (každému s rolí instruktor) rychlou kontrolu originality odevzdaných dokumentů bez nutnosti zakládat třídu a úkol. Funkci Quick submit si však musí každý vyučující, který ji chce využívat, nejdříve povolit ve svém osobním nastavení Turnitinu (viz metodický návod výše).