Uzavírka knihoven FF UK v souvislosti s přechodem na nový knihovní systém

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, věnujte prosím pozornost následujícím informacím o provozu knihoven FF UK:

V týdnu od 30. 8. do 3. 9. 2021 budou všechny knihovny FF UK uzavřeny v souvislosti s přechodem na nový integrovaný knihovní systém Univerzity Karlovy. Bližší informace o změně knihovního systému a s ní spojených dočasných omezeních ve službách fakultních knihoven budeme zveřejňovat v nadcházejících týdnech na webových stránkách FF UK a na facebookové stránce Knihovny FF UK.

Knihovna FF UK

Užitečné odkazy