Od září s novou knihovní platformou

DŮLEŽITÉ! Abychom pro Vás novou platformu mohli spustit od září 2021, je potřeba dočasně uzavřít provoz všech knihoven UK. Celouniverzitní uzavírka bude probíhat od 12. do 31. srpna 2021 včetně. Během této doby budou do nové platformy přenášena data ze stávajících systémů, bude finalizována konfigurace a také budou probíhat školení knihovníků UK.
 

Aktuální informace k chystaným změnám

Po prázdninách se můžete těšit na novou podobu centrálního vyhledávače UKAŽ (ukaz.cuni.cz), která nahradí současnou službu Ebsco Discovery Service. Nový UKAŽ bude kromě prohledávání tištěných, elektronických a digitálních informačních zdrojů z fondů Univerzity Karlovy umožňovat přímou obsluhu uživatelského konta. Již tedy nebude nutné pro sledování a prodlužování výpůjček a zadávání požadavků (rezervací) na výpůjčky využívat samostatný knihovní katalog – vše bude dostupné na jednom místě, pod jedním účtem, s jednou online registrací. V novém UKAŽ dále nebude chybět možnost ukládat si vyhledané záznamy na později, exportovat si citace přes manažer citace.com, nastavovat si pravidelné na témata, která Vás zajímají apod.

Nejen rozhraní pro Vás, uživatele knihoven, se promění. Změní se i prostředí pro knihovníky – stávající systémy Aleph, Verde a SFX budou nahrazeny novou moderní platformou Alma. Knihovny Univerzity Karlovy tak od nadcházejícího akademického roku budou jako první v ČR poskytovat výpůjční služby ze stejného nástroje, jaký je využívaný na Harvardu, Lovani, Vídni a dalších zahraničních univerzitách.

Všem uživatelům doporučujeme, aby se před uzavírkou knihoven UK zásobili potřebnou literaturou. Dále žádáme ty, kteří mají vůči knihovnám nějaké nevyřízené pohledávky (knihy s propadlou výpůjční lhůtou či dluh), aby je vyrovnali.


Pro další informace sledujte web a Facebook Ústřední knihovny UK, kde naleznete bližší informace o případných dalších omezeních provozu.