Neobyčejný rok 2020 v knihovnách FF UK

Nedávno skončený rok 2020 přinesl nečekané výzvy a omezení, které dosud neměly ve světě obdoby. Stejně jako ostatní odvětví, i knihovny byly takřka ze dne na den postaveny před úkol najít způsob jak fungovat a uplatnit se ve světě svázaném přísnými proti‑pandemickými opatřeními.  V tomto příspěvku přinášíme výběr toho nejdůležitějšího, co se v knihovnách FF UK v roce 2020 i přes specificky náročné podmínky povedlo uskutečnit.

Co se v roce 2020 podařilo v knihovnách FF UK (výběr)

  • Navrhli a realizovali jsme systém objednávání knih ze všech knihoven FF UK. Díky tomu je možné, pokud to umožňují vládní opatření, zpřístupnit uživatelům UK prakticky veškerý absenční fond formou objednávání a následného vyzvednutí objednávek v určených knihovnách FF UK. Touto formou jsme v roce 2020 půjčili čtenářům 4983 knih a nastavený režim pokračuje i v roce 2021. Více informací.
  • Ještě více jsme se zaměřili na podporu e-learningu a rozvoj elektronických informačních zdrojů. Ve spolupráci s LVT FF UK jsme spustili a spravujeme informační web elearning.ff.cuni.cz. Připravili jsme 26 školení zaměřených na nástroje MS Teams, Moodle, Turnitin, Adobe Connect a Mahara a 19 školení zaměřených na práci s elektronickými zdroji a vyhledávání v databázích. Prostřednictvím těchto školení jsme proškolili celkově 445 účastníků. Většina těchto školení proběhla elektronicky formou videokonferencí.
  • Ve spolupráci s dalšími odděleními fakulty jsme připravili e-learningový Kurz akademické integrity, který se zabývá zásadami etiky vědecké práce. Tento kurz je povinný pro všechny zaměstnance a doktorandy fakulty na základě Opatření děkana č. 20/2020. Více informací.
  • Pro uživatele jsme připravili postupně budovaný seznam užitečných odkazů v době uzavírky knihoven, který v době nejpřísnějších opatření obsahoval několik desítek odkazů na dočasně zpřístupněné zdroje. Přejít.
  • Spustili jsme novou verzi anglickojazyčné varianty webu Knihovny FF UK. Přejít.
  • V září 2020 jsme ve zkušebním provozu zpřístupnili čtenářům dvůr Knihovny Jana Palacha. Zpřístupnění mělo velký ohlas a v budoucnu bychom se chtěli zaměřit na další rozvoj a zpříjemnění tohoto prostoru. V zelené studovně knihovny jsme spustili novou dlouhodobou výstavu fotografií Prag Brutal, zaměřenou na pražskou brutalistní architekturu z 60. až 80. let 20. století. Více informací.

Rok 2020 v knihovnách řečí čísel


tým Knihovny FF UK

knihovna@ff.cuni.cz