Arménská delegace slavnostně otevřela fond arménských knih

Na konci dubna navštívil Knihovnu Jana Palacha v doprovodu arménského velvyslance Jeho Excelence Tigrana Seiraniana a rady velvyslanectví Nouneh Zastoukhové rektor Univerzity v Jerevanu pan prof. Aram Simonyan. Společně s paní děkankou doc. Mirjam Fried, panem proděkanem pro informační zdroje dr. Ondřejem Tichým, ředitelkou Knihovny FF UK dr. Klárou Rösslerovou a vedoucím Knihovny Jana Palacha Mgr. Janem Kamenickým slavnostně zpřístupnili fond arménské literatury. Fond byl roku 2014 sdružen z knih dostupných na Filozofické fakultě a díky spolupráci s Velvyslanectvím Arménské republiky zpracován. Uživatelé Knihovny FF UK tak knihy mohou dohledat prostřednictvím Centrálního katalogu UK (ckis.cuni.cz) nebo se jimi probírat pod obrazem Araratu v zelené studovně Knihovny Jana Palacha. Při návštěvě byly Velvyslanectvím Arménské republiky navíc přislíbeny průběžné dary arménských knih do fondu knihovny. Význam návštěvy pro arménskou komunity v ČR dokládá článek zveřejněný v arménském časopise Orer.

poznámka: Nejedná se o první oficiální návštěvu z Arménie v Knihovně FF UK, o návštěvě z roku 2014 si můžete přečíst zde.

Autoři: Klára Rösslerová a Jan Kamenický, fotografie Martin Hundák