Databáze z projektu CzechELib dostupné v roce 2024

Univerzita Karlova nebo jednotlivé fakulty nakupují velké množství bibliografických a plnotextových databází s podporou projektu CzechELib. Podívejte se na přehledový seznam databází, které lze využívat v roce 2024. Úplný seznam zdrojů (včetně zdrojů nakupovaných jinými fakultami mimo projekt a zdrojů v režimu open access) je uveden na Portálu elektronických zdrojů – https://ezdroje.cuni.cz/. U zdrojů, které poptávaly jiné fakulty, závisí podmínky přístupu na licenčních smlouvách a tyto podmínky se mohou lišit.

Pro přístup k jednotlivým zdrojům klikněte na příslušný nadpis níže.

Bibliografické a fulltextové zdroje:

ATLA religion Database with ATLA series

Čelní index pro časopisecké články, knižní recenze a kolekce esejů ze všech oblastí spojených s teologií a religionistikou a navíc zahrnuje online kolekci teologických časopisů vydavatele American Theological Library Association.
Obsah je indexován od roku 1949, ovšem v řadě případů indexace některých periodik sahá až do 19. století.

Brepolis Latin Complete

Zpřístupňuje následující subdatabáze:

 • Library of Latin Texts – jedna z nejvýznamnějších databází latinské literatury od starověku po 20. století.
 • Aristoteles Latinus Database – kritická vydání středověkých překladů Aristotelových spisů v plných textech.
 • Archive of Celtic-Latin Literature – latinské texty filosofů raného středověku (400-1200) z území keltské Evropy (Svatý Patrick, Augustinus Hibernicus, Columbanus, Sedulius Scottus, John Scottus Eriugena, Peter Abelard …).
 • Monumenta Germaniae Historica (MGH) – jedna z nejvýznamnějších medievistických kritických edic.
 • Database of Latin Dictionaries – databáze propojující různé druhy latinských slovníků vyvíjená CTLO (Centre Traditio Litterarum Occidentalium).
 • Dictionary of Medieval Latin from British Sources – jedná se o nejsrozumitelnější slovník středověké latiny a první slovník se zaměřením na britskou středověkou latinu.
 • L’Année philologique – bibliografická databáze vědeckých prací týkajících se všech aspektů starověkých řeckých a římských civilizací.

Výše uvedené databáze je možné prohledávat ve společném rozhraní Cross Database Searchtool. Dostupné jsou také volně dostupné bibliografie Bibliographia Franciscana a Bibliographia Internationalis Spiritualitatis.
Přístup je omezený na 3 současné uživatele.

CEEOL

Fulltextovou databází časopiseckých článků a digitálních dokumentů z oblasti společenských a humanitních věd, vydávaných nebo zaměřených na střední, východní a jihovýchodní Evropu. Na platformě je také přístupné velké množství volně dostupného obsahu.

Gale Literatry Sources

Multioborová plnotextová databáze, která zpřístupňuje na jedno místě přední literární databáze vydavatelství Gale. V rámci databází jsou dostupné literární díla, biografie, kritiky, literární a kulturní analýzy.

Konkrétně jsou zde obsaženy databáze:

 • Literary Criticism
 • Literary Resource Center
 • Dictionary of Literary Biography
 • LitFinder
 • Something about the Author

JSTOR – Arts & Sciences I-XV

Multidisciplinární kolekce časopisů Arts & Sciences v digitální knihovně JSTOR jsou zaměřeny na oblast:

 • Anthropology
 • Archeology
 • Art and art history
 • Asian studies
 • Classical studies
 • Cultural studies
 • Economics and business
 • Education
 • Geography
 • History
 • Jewish studies 
 • Language
 • Law 
 • Literature
 • Music
 • Philosophy 
 • Political science
 • Psychology
 • Religion 
 • Social sciences

Kompletní přehled kolekcí Arts & Sciences a jejich obsah naleznete zde: https://about.jstor.org/librarians/journals/multi-discipline/

Library & Information Science Source (LISS)

Fulltextová databáze pro oblast knihovnictví a informační vědy. Databáze zpřístupňuje oborové časopisy, konferenční materiály, učebnice a knihy.

Oxford English Dictionary

Anglický výkladový slovník Oxford English Dictionary je uznávané a autoritativní dílo zabývající se vývojem anglického jazyka za poslední tisíciletí. Představuje průvodce významu, etymologie a výslovnosti (s použitím mezinárodní fonetické abecedy). Přináší ukázky použití slov z celé oblasti používání anglického jazyka.

PsycArticles

Fulltextová databáze od American Psychological Association pro oblast psychologie.

PsycINFO

Databáze American Psychological Association z oblasti psychologie a souvisejících oborů. Zahrnuje citace z časopisů, kapitoly z knih, knihy a dizertační práce.

SAGE HSS

Fulltextová kolekce Sage HSS poskytuje přístup k elektronickým časopisům z oblasti humanitních a sociálních věd z produkce nakladatelství SAGE.
Na platformě jsou přístupné individuálně pořízené e-časopisy a také následující kolekce:

 • Communication & Media Studies
 • Politics & International Relations
 • Sociology

SocINDEX with Full Text

Rozsáhlá mezinárodní databáze pro sociologická studia. Její značný záběr a obsah nabízí uživateli jedinečné informace pro široké spektrum sociologických disciplín.

Citační databáze a nástroje:

Incites – Benchmarking &Analysis

Analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných na rejstřících Web of Science provádí analýzy produktivity, dopadu vědeckých výstupů a benchmarking pomocí kvantitativních ukazatelů. Je vhodný pro analýzy vědeckého výkonu na úrovni jednotlivců, pracovišť, fakult i celých institucí.

Scopus

Největší souhrnná citační databáze recenzované literatury, vědeckých časopisů, knih a sborníků z konferencí. Společnost Scopus poskytuje komplexní přehled o výsledcích světového výzkumu v oblasti vědy, techniky, medicíny, společenských věd, umění a humanitních věd.

Web of Science

Mezinárodní bibliografická a citační databáze pokrývající tisíce vědeckých časopisů, rozsáhlou sbírku knih a sborníků z konferencí napříč obory vědy, techniky, humanitních a společenských věd. Informace o publikacích jsou dostupné včetně abstraktu a citovaných referencí. Tato databáze umožňuje vyhledávání a sledování vědeckých článků z hlediska citovanosti, citovaných zdrojů, autorů či impakt faktoru časopisu. Díky WoS je možné sledovat aktuální trendy, získat přehled o nově vznikajících oblastech výzkumu nebo identifikovat přední výzkumné pracovníky, instituce a časopisy. Autoři publikací mohou využít ResearcherID pro jednoznačnou identifikaci svých publikací.

Kolekce e-knih a e-časopisů, dohledatelných ve vyhledávači UKAŽ:

Academic Search Ultimate

Bookport

Cambridge Core

EBSCO eBooks

ScienceDirect

SpringerLink

Taylor & Francis Online

Wiley Online Library

Pro přístup k jednotlivým zdrojům klikněte na příslušný nadpis výše.