Noc s Andersenem se díky Knihovně FF UK konala poprvé i na akademické půdě

Knihovna Filozofické fakulty UK se letos zapojila do projektu Noc s Andersenem. Pod skleněným stropem Knihovny Jana Palacha nocovalo ze 4. na 5. dubna dvacet dětí zaměstnanců fakulty.

Program v Knihovně Jana Palacha začal čtením knížky o psím detektivovi Komisaři Vrťapkovi. Následovala bojovka čtyřčlenných družstev, kdy holky a kluci plnili úkoly na pěti stanovištích rozmístěných po celé knihovně. Děti se tak seznámily s načítáním čárových kódů a vracením knížek do biblioboxu, vyzkoušely si jízdu s knihovnickým vozíkem na čas, luštily zakódované hádanky a nebojácně navštívily zákoutí zšeřelého knihovního skladu, který střežil hrozivý skladník.

Po vyhlášení vítězů soutěže a společné večeři začala příprava na největší zážitek – nocleh ve spacácích. Proběhlo čištění zubů, převlékání do pyžam a rozbalování karimatek. S kytarou se ještě zpívaly písničky Jarka Nohavici včetně jeho tematického Knihovníka. Nesměla chybět Andersenova pohádka na dobrou noc a rozuzlení Vrťapkova zapeklitého případu. Oblačné nebe nad knihovnou bylo nakonec bez hvězd, ale nikomu ze zúčastněných to vůbec nevadilo!

Ráno čekala nocležníky snídaně a pak už balení věcí a čekání na rodiče. Historicky první Noc s Andersenem v akademické knihovně FF UK se po všech stránkách vydařila, účastníci i pořadatelé odcházeli domů plní zážitků a dojmů. Na shledanou 27. března 2015!

Foto: Archiv FF UK

NSA-logoProjekt Noc s Andersenem se poprvé uskutečnil v roce 2000 v knihovně v Uherském Hradišti. Zásluhou propagace Klubu dětských knihoven SKIP se akce v průběhu následujících 14 let rozšířila do celého světa, a postupně se tak kromě České republiky konala i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Švýcarsku či USA. Akce se kromě knihoven různého typu koná i ve školách a školkách, ústavech sociální péče a domech dětí. Díky zapojení Knihovny FF UK letos poprvé Noc s Andersenem proběhla i v akademické knihovně. Cílem projektu je podpora dětského čtenářství při příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy (který připadá na 2. dubna, den narození Hanse Christiana Andersena). Letošního ročníku se v 1 385 místech zúčastnilo přes 80 tisíc dětí a dospělých.

PhDr. Klára Rösslerová, ředitelka Knihovny FF UK

Mgr. Jan Kamenický, vedoucí Knihovny Jana Palacha